Kuchařka a dělník bojují za Čechy

Foto: www.ibiblio.org
0:00
/
0:00

Proti předsudkům Rakušanů o Češích se postavili kuchařka a dělník. Nevěříte? Podívejte se na přebal přehledu akcí Českého centra ve Vídni od dubna do června, kterému dominuje právě kuchařka s vařečkou a dělník s vrtačkou. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Foto: www.ibiblio.org
Tentokrát se nám podařilo předstihnout sousední Polsko, které vystavělo svou červnovou kampaň proti obavám z přílivu polské pracovní síly do západní Evropy na ironickém portrétu instalatéra. Česko totiž už předtím v Rakousku "nasadilo" kuchařku s vařečkou a dělníka s vrtačkou. Z titulní strany reprezentativní brožury Českého centra v Rakousku s názvem "Když Česko tak..." shlížejí představitelé řemesel, které prý znázorňují typický obrázek toho, jak jsou Češi v Rakousku vnímáni. Záměrem publikace však je nabourat tradiční představy o Češích, pramenící z historických stereotypů a klišé, a z neznalosti moderních českých dějin. Texty vysvětlují, co vše české země daly světu v hudbě, vojenství, sportu, uměleckém skle či literatuře.

Na to, zda skutečně jsou Češi v Rakousku vnímáni jen jako levná pracovní síla, která by mohla narušit tamní pracovní trh, jsem se zeptal kolegy Geralda Schuberta z německé sekce Radia Praha, rodilého Vídeňáka.

"Částečně ano, ale spočívá to spíše v tom, že od doby, kdy spadla železná opona, uběhlo jen 50 let. Případné obavy jsou určitě kvůli tomu, ale to se týká celého bývalého východního bloku. To podle mně nemá nic společného s takovými představami, že Češky jsou jenom kuchařky, jak tomu bylo v minulosti. Česká komunita ve Vídni sice byla obrovská, i dnes, když se podíváš do vídeňského telefonního seznamu, tak tam tvoří třetinu jmen, ale to už jsou lidé úplně asimilovaní a částečně ve druhé nebo třetí generaci, do značné míry už ani nemluví česky. Je to tedy úplně jiná věc. Podobné obavy tedy jsou, týkají se celého bývalého východního bloku, ale nemá to nic společného s nějakými starodávnými myšlenkami, pokud jde o Čechy."

Foto: www.vetusvia.cz
Tedy ani ta poměrně značná původní česká komunita ve Vídni nemůže ovlivnit stereotyp, předsudky, které vůči Čechům zřejmě mezi Rakušany existují?

"Myslím, že ne. Musím říct, že když se ve Vídni dnes někdo jmenuje Novák nebo Pospíšil, tak skoro nikoho nenapadne, že je to české jméno. Je to úplně normální vídeňské jméno."

Myslíš si, že kampaň, při které se představuje Češka jako kuchařka s vařečkou a Čech jako dělník s vrtačkou, může nějakým způsobem změnit názor nebo pohled Rakušanů na Čechy?

"To si myslím, že ano. Je to provokativní, teoreticky by ta ironie měla být srozumitelná, ale není to masivní kampaň, ale samozřejmě je to určitě krok nějakým správným směrem."