Kultura

Dokument přiblížil život a práci Jaroslava Ježka až do jeho posledních dnů. Zakladatel prototypu české moderní jazzové a taneční písně, jenž seznamoval veřejnost s jazzem a tvůrčím způsobem ho přetvářel, zvláště pro hry Osvobozeného divadla, z nichž mnohé jsou populární dodnes, žil ve Spojených státech od roku 1939, bohužel do vlasti se už nikdy nevrátil. Zemřel v roce 1942 v městské nemocnici v New Yorku ve věku pouhých 36 let. Krajanka paní Osolsobě, která českým filmařům poskytla cenné informace, patří k milovníkům jeho skladeb. Nezištně také pomáhá Americkému klubu dam při pražském Náprstkově muzeu, který podniká mnoho nejrůznějších a velice zajímavých akcí zejména na poli osvěty. To činí jeho představitelce doktorce Mileně Secké radost... dodala při vzpomínce na Vojtěcha Náprstka na adresu aktivních členek Amerického klubu dam doktorka Milena Secká, vedoucí Náprstkovy knihovny v Náprstkově muzeu v Praze, významná činitelka Československého ústavu zahraničního.


Česká republika byla jednou ze 47 zemí, která se o minulém víkendu připojila k oslavám Dnů evropského dědictví. Celkem se v českých zemích - letos už pojedenácté - bezplatně zpřístupnilo veřejnosti na 700 běžně nepřístupných památek a připraveno bylo zhruba 300 doprovodných akcí prezentujících kulturní dědictví. Podle Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, coby koordinátora akce, dominovala témata "Krásy baroka" a "Hasičské památky a historické tradice". Pražané a turisté využili možnosti prohlédnout si zejména výstavu "Sláva barokní Čechie - umění, kultura a společnost 17. a 18. století, a to ještě i v pondělí, které bylo posledním ze tří Dnů sponzora, při nichž byl vstup do všech výstavních prostor rovněž zdarma. Pro ty, kterým se dosud nepodařilo tento letošní velkolepý výstavní projekt, konaný pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla, za morální podpory České komise UNESCO a za podpory ministerstva kultury, navštívit, mám teď pozvání od hlavního kurátora výstavy docenta doktora Víta Vlnase, ředitele Staré sbírky pražské Národní galerie... Tolik generální kurátor výstavy "Sláva barokní Čechie", ředitel Staré sbírky Národní galerie v Praze docent doktor Vít Vlnas.


160. výročí narození Antonína Dvořáka připomněla 8. září Česká filharmonie večerním koncertem v pražském Rudolfinu, jímž současně otevřela svou 106. sezónu. Poprvé se s tímto orchestrem představil mladý houslista Pavel Šporcl, který za řízení dirigenta Vladimira Ashkenazyho uvedl Dvořákův houslový koncert. V naší ukázce jste slyšeli v provedení Pavla Šporcla a dalších sólistů, například houslisty Josefa Suka a violoncellisty Jiřího Bárty, Smyčcový koncert G dur, op. 77 Antonína Dvořáka, českého hudebního velikána, jehož odkazu zasvětil mimo jiné část programu i osmý ročník Mezinárodního festivalu smyčcových kvartet konaný v pražském Obecním domě, a pochopitelně také Český rozhlas. Na jeho vlnách se v den výročí Dvořákova narození střídaly pořady z hudebních, literárních a hudebně-publicistických redakcí k uctění památky tohoto nejhranějšího českého autora.

Ale vraťme se ještě k České filharmonii a její právě zahájené 106. sezóně. Ta bude podle generálního ředitele Václava Riedelbaucha z podnětu šéfdirigenta České filharmonie Vladimira Ashkenazyho orientována především na díla skladatelů, pocházející ze skandinávských zemí, například Sibelia, Griega, Nielsena a dalších. Samozřejmě zastoupena bude i hudba současných severských skladatelů... Úspěšným vyvrcholením minulé sezóny bylo letos v dubnu hostování České filharmonie ve Velké Británii. Vedle nedávného vystoupení na Salcburském festivalu a hned poté i v Lucernu, v Bonnu a znovu v Londýně, absolvuje orchestr v říjnu až listopadu zájezdy do Lince, Varšavy, a tím nejočekávanějším je, jak Radiu Praha řekl Václav Riedelbauch,.. uvedl generální ředitel České filharmonie Václav Riedelbauch a současně upozornil i na další hostování orchestru, který pod vedením svého šéfdirigenta Vladimira Ashkenazyho vystoupí hned na začátku příštího roku ve Španělsku, v květnu v Itálii, a na konci 106. sezóny v červnu roku 2002 opět v Německu.