Kultura

V dnešní Kulturní rubrice vám Evelina Himalová přináší informace o významném představiteli české výtvarné moderny Otto Gutfreundovi, vrací se ke stému výročí narození Jaroslava Seiferta a v závěru se vrací k 10. jubileu Originálního hudebního divadla Praha na Bertramce.

Kresby a sochy významného představitele české výtvarné moderny Otto Gutfreunda vystavuje v těchto dnech až do 3. listopadu pražská Galerie Jiří Švestka. O zahájení expozice, kterou tvoří 80 kreseb a 20 soch ze všech období umělcova života, byl požádán předseda Senátu Parlamentu České republiky Petr Pithart. Ten Radiu Praha k této poctě, jíž se mu dostalo, řekl... řekl v rozhovoru při zahájení výstavy z díla Otto Gutfreunda v pražské Galerii Švestka předseda Senátu Petr Pithart. Já dodám, že velký umělec, který se narodil v roce 1889, v roce 1911 byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců, s jejímiž dalšími členy usiloval o vytvoření nového životního stylu a překonání provinční situace Čech před rozpadem Rakouska-Uherska, zemřel ve svých osmatřiceti letech utonutím při koupání ve Vltavě.


Sta let by se dožil 23. září básník Jaroslav Seifert, který je ztělesněním české poezie minulého století. Nečekaná zpráva, že se stal laureátem Nobelovy ceny za literaturu, ho zastihla jako třiaosmdesátiletého v říjnu 1984 už na sklonku života. Zemřel 10. ledna 1986. Ještě týž rok Nadace Charty 77 poprvé udělila Cenu Jaroslava Seiferta za literaturu Dominiku Tatarkovi, kterého následovali pak například Ludvík Vaculík, Ivan Diviš, Jiří Kolář, Bohumil Hrabal či Milan Kundera. Loni tuto cenu dostal Pavel Šrut, básník, a s potěšením mohu konstatovat, i náš rozhlasový kolega z literárně dramatické redakce Českého rozhlasu. Letošním nositelem prestižní Ceny Jaroslava Seiferta se stal Zdeněk Rotrekl, jehož tvorbu představuje kromě knih o samizdatových spisovatelích a řady dalších publicistických a kritických statí, dvacet básnických sbírek.

Jméno věčného lyrika, kterému jsme věnovali pozornost už před týdnem v "kulturním magazínu", a samozřejmě i v dalších našich programech, nesou i dvě básnické soutěže - "Seifertova Praha", určená pro začínající básníky a literáty, která se uskutečnila letos už počtvrté, a "Seifertovy Kralupy", festival poezie a přednesu, konaný ve městě nad Vltavou, kde je básník pohřben, v letošním roce pošesté. Z výčtu akcí k významnému nedožitému jubileu Jaroslava Seiferta, mezi něž patří i program 5. ročníku hudebního festivalu "Nekonvenční žižkovský podzim" v městské části Praha 3, kde se básník v roce 1901 narodil, nutno připomenout i v tomto týdnu zahájenou výstavu v pražském Památníku národního písemnictví, nazvanou "S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem", s podtitulem "Všechny krásy světa ". Stejně se jmenuje jeho proslulá básnická sbírka. A nově i kompaktní deska, která prostřednictvím unikátních nahrávek Supraphonu z osmdesátých let 20. století zachycuje jeho verše, ale i jeho hlas. Toto například říká o smyslu poezie... Na Jaroslava Seiferta zavzpomínal přední český astrofyzik doktor Jiří Grygar.


A na závěr se vracím k 10. jubileu Originálního hudebního divadla Praha, na Bertramce, o němž jsem vám referovala před týdnem. Bohužel nedostala se k vám zpráva, že při slavnostním večeru na počest tohoto výročí byla pokřtěna i kompaktní deska souboru Arco Collegium, který všechny inscenace divadla doprovází. Operní pěvkyně a ředitelka divadla paní Renée Nachtigalová mi o tomto uměleckém počinu pověděla...