Kultura

Kulturní aktuality pro vás i tentokrát připravila Evelina Himalová.

Nejprve přijměte pozvání na výstavu do Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce v Praze. O expozici, která potrvá do ledna až února 2003, informuje vedoucí muzea doktorka Olga Mojžíšová... uvedla v rozhovoru pro Radio Praha vedoucí Muzea Bedřicha Smetany doktorka Olga Mojžíšová.


"Skočná", "Dumka", "Mše D dur" - takový byl v Arcibiskupském paláci v Praze na Hradčanech program vystoupení Jindřicha Koníře, interpretujícího vlastní kompoziční tvorbu na motivy díla Antonína Dvořáka. S výběrem z Biblických písní a Cigánských melodií stejného autora ho na pódiu vystřídala profesorka konzervatoře, sólistka Originálního hudebního divadla Praha, i ve světě uznávaná pěvkyně Virginie Walterová. Oba se stali na slavnostním večeru pořádaném Evropskou unií umění, Masarykovou akademií umění a Televizí Praha, společností s ručením omezeným, laureáty Světové ceny Antonína Dvořáka. Tu předával doktor Miroslav Klivar, kandidát věd, prezident Masarykovy akademie umění, s jejíž činností Radio Praha poté seznámil... Na závěr doktor Miroslav Klivar, kandidát věd, prezident Masarykovy akademie umění připomněl i některé čestné členy. Jedním z nich je od samého počátku existence akademie hlava českého státu Václav Havel, významnou představitelkou byla i doktorka Anna Masaryková. Z řad umělců je to například výtvarník Ivo Medek Kopanický či známý kunsthistorik doktor František Dvořák, profesor pražské Akademie výtvarných umění, který je místopředsedou Masarykovy akademie umění. Pan profesor Dvořák je mimochodem otcem předního českého architekta a scénografa, intendanta Státní opery Praha Daniela Dvořáka, s nímž bude následující rozhovor.


uvedl v souvislosti s novou premiérou - Vivaldiho dílem "Orlando furioso" či chcete-li "Zuřivý Orlando" intendant Státní opery Praha akademický architekt Daniel Dvořák.