Kultura

Logo Rotary

Po týdnu se vám s kulturními zajímavostmi opět hlásí Evelina Himalová.

Film s názvem "...Ad optima intenti" měl nedávno světovou premiéru v hotelu Prague Marriott při příležitosti Prezidentské evropské konference 2001 pořádané současným prezidentem Rotary International Richardem Kingem z Kalifornie, který do střední Evropy přijel zkontrolovat rozvoj této světové sítě dobrovolných pomocníků. V Praze se setkal se senátorkou Jaroslavou Moserovou, vykonávající významnou funkci prezidentky UNESCO, senátorem Vladislavem Malátem, přijat byl primátorem Janem Kaslem, a mimo jiné pokřtil internetové stránky českých a slovenských Rotary klubů -

Logo Rotary
V samém srdci historické Prahy, na Staroměstském náměstí, obdivují denně desetitisíce hlavně zahraničních návštěvníků div středověkého umu z konce 15. století - Pražský orloj, měřící nejen uplývající čas, ale i pohyby nebeských těles. V jeho bezprostřední blízkosti, na budově, která je součástí Staroměstské radnice, si mohou hosté přečíst nad novorenesančními okny velkého sálu, v němž kdysi zasedalo zastupitelstvo Starého Města Pražského, latinský nápis: DIGNITATIS MEMORES AD OPTIMA INTENTI. Dávní představitelé hlavního města českého království "jsouce si vědomi svého důstojenství", se tímto heslem hrdě hlásili ke svému předsevzetí "konat jen to nejlepší". Při vstupu do nového tisíciletí se jím chtějí trvale řídit i všichni čeští a slovenští rotariáni, jak to dali najevo v létě 1999 na mezinárodní konferenci Rotary clubu na pražském Žofíně, kde založili samostatný česko - slovenský distrikt... Konferenci i slavnostní událost zdokumentovala tehdy svou zbrusu novou kamerou režisérka Kamila Kytková, která průvodní slovo, jak jste jistě poznali, svěřila profesionálovi - přednímu českému herci, profesoru pražské Divadelní akademie múzických umění Radovanu Lukavskému. Jak přiznala, tato příležitost byla také jejím prvním setkáním s rotariány... www.rotary.cz. Poté jeho krátkodobá cesta, propagující hlavní myšlenku celosvětové organizace, jejímž cílem je poskytování humanitárních služeb a pomoci a spolupráce mezi jednotlivci dobré vůle, pokračovala do Bukurešti, Budapešti a Varšavy.

Základním posláním celosvětového rotariánského společenství, založeného v roce 1905 v Chicagu advokátem Paulem Harrisem, je "služba a pomoc druhému, před vlastním zájmem". K uskutečňování těch nejnáročnějších projektů a programů slouží Nadace Rotary, největší soukromá nadace v celosvětovém měřítku, v níž jsou soustřeďovány potřebné finanční prostředky z příspěvků a darů všech rotariánů. Z tohoto fondu je například hrazen nejvýznamnější program PolioPlus, zaměřený na celosvětové vymýcení dětské obrny. Dosud bylo na něj od roku 1987 vynaloženo přes 400 miliónů amerických dolarů a ke cti Rotary patří, že zatímco v roce 1988 bylo zaznamenáno 350 000 tisíc případů dětské obrny, v roce 2000 díky systematickému očkování dětí ve všech světadílech se počet nových výskytů polio snížil na tři a půl tisíce. Boj proti dětské obrně úspěšně pokračuje. Cíle se má dosáhnout v roce 2005, tj. v roce 100. výročí založení Rotary.

Mezi důležité české i slovenské projekty patří například benefiční koncerty, konané pod názvem "Tmavomodré večery", pořádané předními umělci. Výnos z dosavadních devíti dosáhl téměř jednoho miliónu korun a byl určen ve prospěch zrakově postižených občanů. Rotary club České Budějovice získal svou iniciativou prostředky na vybudování výtahu pro tělesně handicapované děti v rehabilitačním ústavu ARPIDA. A dalo by se pokračovat. Pozornost je věnována péči o mládež, jejímu vzdělávání včetně možnosti studijních pobytů v zahraničí. V uplynulých třech letech se podařilo vyslat na jeden studijní rok do ciziny 79 českých a slovenských studentů, kteří jej strávili v péči rotariánských rodin ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Ekvádoru, Peru, v Japonsku, Austrálii, na Tchajwanu, v Jihoafrické republice, v Belgii nebo ve Francii. Tolik jen několik příkladů klubové činnosti českého a slovenského rotariánského distriktu, u jehož, v historii už třetího, zrodu stál právník doktor Dobroslav Zeman. Ten Radiu Praha vznik československého Rotary v roce 1925, jehož spoluzakladatelem byl i otec

Dobroslav Zeman
dnešního prezidenta České republiky Václava Havla, i další vývoj rotariánského hnutí přiblížil. Připomenu ještě, že k významným rotariánům patřili také T.G. Masaryk, Edvard Beneš, Jan Masaryk či vůbec první prezident Rotary klubu Praha pro rok 1926 až 1927 doktor Antonín Sum. V roce 1931 až 1932 tuto čestnou funkci vykonával doktor Ferdinand Peroutka... uvedl Dobroslav Zeman, který má po loňském Ivanu Belanovi nástupce v doktoru Stanislavu Novákovi, úřadujícím guvernérovi pro rok 2001 až 2002.