Kultura

Po týdnu vás opět vítá Evelina Himalová. Dnes si, milí posluchači, budeme povídat převážně o knížkách...

Spisovatel Adolf Branald, který loni v říjnu oslavil neuvěřitelné 91. narozeniny, se v těchto dnech dočkal další reedice své slavné prvotiny, životopisného románu "Stříbrná paruka". Na autogramiádě v pražském Arbesově knihkupectví při příležitosti v pořadí už šestého vydání, o vzniku této knihy Adolf Branald Radiu Praha řekl...


Seznámit se s historií i současností všech pražských hřbitovů mohou čtenáři knižní novinky "Klíč k pražským hřbitovům", která právě přichází na knihkupecké pulty. Všechna místa posledního odpočinku, na kterých se v hlavním městě České republiky pohřbívá, autor Petr Kovařík osobně navštívil a knihu doplnil i dvěma stovkami barevných fotografií. Sám o vzniku knihy říká... Samozřejmě je podle Petra Kovaříka i řada dalších, z nichž se více či méně dochovalo, takže celkové číslo je mnohem vyšší. Například Malostranský hřbitov se dochoval ve velmi slušném stavu, i když se na něm dávno nepohřbívá; podobně je tomu i s největší pražskou památkou funerální - Starým židovským hřbitovem na Starém Městě, a dalo by se pokračovat.

Fakt, že Praha má 68 užívaných hřbitovů, je i podle ředitele Správy pražských hřbitovů - organizace Magistrátu hlavního města Prahy inženýra Vojtěcha Grametbauera mimořádně významný, a zejména ty starší jsou - jak říká - nejkrásnějšími galeriemi "pod širým nebem", neboť jsou plné sepulkrálních děl, na nichž lze sledovat vývoj sochařského umění od empíru po současnost. Patří také k nejkrásnějším pražským parkům a muzeím připomínajícím největší osobnosti naší historie, politiky a kultury. Proto je třeba o toto dědictví pečovat...


Ve stylu předchozího příspěvku je i hudba z nového CD předního českého violoncellisty a profesora pražské Hudební akademie múzických umění Jiřího Hoška nesoucí název "Largo Maestoso". Album vzniklo na základě objednávky Pohřebního ústavu hlavního města Prahy, nejstaršího ústavu na území naší metropole, který oslavil v loni 90 let svého trvání. Založen byl v roce 1911 z podnětu pražských radních, kteří si uvědomovali, že úcta k zesnulým, ale také společenská úroveň poskytovaných služeb v oblasti pohřebnictví je výrazem kulturní vyspělosti každého státu. Snahou poskytovat pietní služby na vysoké profesní a etické úrovni se řídí Pohřební ústav hlavního města Prahy dodnes a považuje to za svoje krédo. Ze zmíněného kompaktního disku, na kterém jsou nahrávky světových hudebních velikánů - Händela, Gounoda, Johanna Sebastiana Bacha, Mozarta, Schumanna, Antonína Dvořáka, Camilla Saint-Saënse, Mendelssohna-Bartholdyho, Čajkovského a dalších, jsme vybrali "Vzpomínku" - "Jako kdysi v krásnějších dnech" Davida Poppera v úpravě Jiřího Hoška pro tři violoncella...