Kulturní zajímavosti

Připravila Evelina Himalová

Na výstavu, znázorňující jak vypadaly pražské ulice na počátku 19.století a jakou podobu mají dnes, vás do Národního muzea pozvala doktorka Milena Secká. Já dodám, že do 26.listopadu můžete navštívit také expozici v nazvanou "Technika v životě Pražanů před sto lety", otevřenou jako součást projektu Praha - Evropské město kultury roku 2000 v Národním technickém muzeu v Praze na Letné, která může být jejím vhodným doplňkem. Na té lze zhlédnout dosud nepublikované dobové fotografie, ale především sedm desítek unikátních historických domácích strojků a přístrojů, bicyklů, psacích a šicích strojů, fonografů a dalších výkřiků tehdejší techniky. Tato výstava, kterou doprovází trojjazyčný katalog, přibližuje, jak metropole prožívala přechod z 19. na 20.století. Dokumentuje dobu, v níž technické vynálezy, nová zařízení a stroje pronikaly stále výrazněji do života společnosti a naplňovaly lidskou mysl důvěrou ve všemocný pokrok. Rozhodně si ji nenechte ujít.


Tento krásný hlas, jak nám jej zachoval archivní záznam, patřil legendární sopranistce pražského Národního divadla Marii Podvalové, která se 1.září symbolicky vrátila do "Zlaté kapličky nad Vltavou". Její bronzová busta od sochaře Břetislava Bendy byla se zahájením nové sezóny slavnostně odhalena na prvním balkóně této přední české scény, s níž pěvkyně spojila přes 40 let svého života. Význam Marie Podvalové pro českou i světovou operní kulturu v rozhovoru pro Radio Praha podtrhl její velký obdivovatel a přítel, hudební vědec doktor Miloslav Pospíšil... Na velkou českou operní umělkyni Marii Podvalovou vzpomínal hudební vědec doktor Miloslav Pospíšil. Připomeňme, že první česká scéna se začátkem tohoto roku pokusila, aby se ostatky této pěvkyně vrátily na pražský Vyšehrad. Přáním Marie Podvalové totiž bylo být tam pohřbena v kostýmu Libuše. Vdova po jejím synovci však nechala loni na podzim ostatky vyzvednout a zpopelnit. Hrobku prodala a pěvkyni i jejího manžela básníka Zdeňka Kriebla převezla do rodinného hrobu v Kozlech na Mělnicku, kde se rozhodla urnu ponechat. "Věříme, že opravdoví ctitelé a obdivovatelé velkého umění naší zesnulé si čas od času cestu na 30 kilometrů od "Zlaté kapličky" vzdálený, vždy vzorně upravený a udržovaný kozelský hřbitov naleznou a pokloní se zde její památce," uvedla v únoru příbuzná v odpovědi na otevřený dopis generálního ředitele Národního divadla Jiřího Srstky. Ten, jako mnoho dalších osobností kultury, je však přesvědčen, že Marie Podvalová si zaslouží důstojnější místo svého posledního odpočinku - mezi velikány patřícími národu - na vyšehradském Slavíně... Tolik ukázka ze Smetanovy "Libuše" v podání Marie Podvalové.