Kulturní zajímavosti

Oldřich Vlček

Dnes vás pozveme do nově zrekonstruovaného Ateliéru Josefa Sudka, hovořit budeme o publikacích z ediční řady "Umělecké památky" nakladatelství Academia, přineseme rozhovor s houslistou a uměleckým vedoucím orchestru Virtuosi di Praga Oldřichem Vlčkem. Připravila Evelina Himalová...

To je případ i světoznámého umělce, jednoho z otců české umělecké fotografie Josefa Sudka, který tvořil v ateliéru na Úvoze pod Pražským hradem, ale především - od roku 1927 - v zahradním domku mezi zdmi činžáků na pražském Újezdě. Téměř pětadvacetiletý dluh byl konečně vyrovnán. Umělcův ateliér v domečku, který po jeho smrti chátral a v roce 1985 dokonce vyhořel, byl ve své původní podobě znovupostaven a obnoveno i jeho okolí. Autorkou myšlenky byla kunsthistorička doktorka Anna Fárová, která se při slavnostní vernisáži netajila radostí nad tím, že se to podařilo... Rekonstruovaný ateliér má podle Anny Fárové připomenout místa spjatá se Sudkovým životem, a také vznikem řady světoznámých fotografií. Ale hlavním záměrem je, že zde budou moci vystavovat své snímky začínající i již známí umělečtí fotografové. Po úvodní výstavě z díla Josefa Sudka, nazvané "Fotograf v zahradě", bude následovat expozice Františka Drtikola, která naváže na jeho úspěšnou výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, a pak někteří současní fotografové. Zrealizovaná replika objektu, která byla pro veřejnost zpřístupněna minulou sobotu a jen během víkendu přilákala tisícovku lidí, je dalším významným vkladem do projektu "Praha - evropské město kultury 2000". Svou účastí ji podpořil pražský primátor Jan Kasl, a sponzorsky se na ní podíleli čeští finančníci, kteří si pokládají za čest pozvat k její prohlídce i své kolegy ze zahraničí, účastníky probíhajícího zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

kulturním nabídkám, které jim naše metropole nabízí, budou si moci z ní odvézt na památku alespoň pěkný dárek. Od věci jistě nebudou pěkné obrázkové encyklopedické publikace, třeba ty z edice "Umělecké památky" nakladatelství Academia připravované ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, jejichž smyslem je seznámit čtenáře s uměleckým bohatstvím naší vlasti. V této edici už vyšly svazky o uměleckých památkách Moravy a Slezska a postupně vycházejí i díly z řady "Umělecké památky Prahy", například "Staré Město s Josefovem", "Nové Město s Vyšehradem" a "Malá Strana". Posledním vydavatelským počinem je kniha "Pražský hrad, Hradčany". Vedoucí autorského kolektivu doktor Pavel Vlček o tomto projektu říká... A ještě autorská poznámka doktora Pavla Vlčka na adresu čtenářů. Jeho slova dále doplní doktorka Růžena Baťková, která se domnívá, že knihy mají hodně co říct i našim krajanům... Nakonec jsem se historičky paní doktorky Růženy Baťkové zeptala, který kout Prahy má ona nejradši..? V metropoli zůstaneme i v následujících minutách:

Händelovou a Bachovou hudbou zahájil 4.září na Žofíně orchestr Virtuosi di Praga letošní, v pořadí už pátý ročník tradičního podzimního mezinárodního festivalu PONTES či chcete-li MOSTY, v jehož rámci se uskuteční koncerty i jiných těles, a to nejenom v Praze, ale i v dalších místech s památkami zařazenými do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Virtuosi di Praga si zahrají na festivalu ještě jednou, jak o tom bude řeč v rozhovoru s houslistou a uměleckým šéfem orchestru Oldřichem Vlčkem. Prozradím, že principál 21.září oslavil dvojí významné jubileum - padesáté narozeniny a 30 let hraní v orchestru. Ve stejný den se současně uskutečnil i dvoutisící koncert Virtuosi di Praga, ale to stále ještě není všechno...

Oldřich Vlček
Vraťme se k festivalu PONTES, jehož je umělecký šéf Virtuosi di Praga duchovním otcem... Oldřich Vlček hovořil o zhruba šedesáti koncertech pořádaných letos v zahraničí. Ale orchestr už v zahraničí za dobu svojí existence řadu koncertů uskutečnil... Virtuosi di Praga často hrají i v místech se silnou krajanskou komunitou. A jaké jsou jejich vzpomínky..? Slyšeli jste rozhovor s uměleckým vedoucím orchestru Virtuosi di Praga a hudební ukázku z loňského 4.ročníku mezinárodního hudebního festivalu PONTES, konaného už tradičně pod záštitou České komise pro UNESCO, u jehož zrodu Oldřich Vlček před pěti lety stál.