Legislativní rada vlády podpořila změny ve stavebním spoření

Legislativní rada vlády (LRV) doporučila vládě schválit zákon měnící podmínky u stavebního spoření s tím, že i případné retroaktivní změny neodporují ústavě a právnímu řádu. Vyplývá to ze zprávy rady na internetových stránkách vlády. Zákon u stavebního spoření mimo jiné sníží státní podporu a zdaní úroky, státu má ušetřit peníze. Některé navrhované změny se nelíbí třeba bankám nebo odborům.

Připravovaná změna zákona počítá s 50procentní srážkovou daní na státní příspěvek za rok 2010, který se vyplácí v roce 2011, a to u všech smluv o stavebním spoření. V dalších letech bude jednorázová daň nahrazena přímo snížením státní podpory. Podpora klesne z maximálních 3000 na 2000 korun. Úroky ze stavebního spoření, včetně bonusových úroků podle návrhu nebudou dále osvobozeny od daně.

Podle legislativní rady snížení státního příspěvku je takzvanou nepravou retroaktivitou, která je v demokratickém státě přípustným řešením. Zároveň ve zprávě uvádí, že tímto návrhem je dotčena ústavní zásada ochrany oprávněného očekávání v rámci již existujících právních vztahů. Na druhou stranu návrh také sleduje oprávněný zájem státu na ozdravení veřejných financí ve prospěch celé společnosti, tedy je ve veřejném zájmu.