Lékařské odbory: Privatizace nemocnic vede k okrádání zdravotníků

Privatizace nemocnic vede podle předsedy Lékařského odborového klubu Milana Kubka k okrádání zdravotníků. Také lepších hospodářských výsledků dosahují podle něj nemocnice na úkor odměn zdravotníků. "V soukromých nemocnicích jsou platy lékařů o 11 procent a sester o 19 procent nižší," uvedl. Podle Kubka nepracují zdravotníci v soukromých nemocnicích hůře, a tak by za stejnou práci měli mít stejnou odměnu. Lékaři a sestry v soukromých zařízeních jsou placeni podle jiného zákona než ve státních, LOK prosazuje pro zdravotnictví jednotnou platovou tabulka. Za současného stavu může zdravotníkům přinést privatizace pokles mzdy. "Jedním z účelů, proč kraje převádějí nemocnice na akciové společnosti, je možnost okrádat zdravotníky," prohlásil Kubek.