Lidé se mohou hlásit do seznamu osob odmítajících darovat orgány

Lidé, kteří nesouhlasí s posmrtným odběrem svých orgánů, mají od středy možnost přihlásit se do národního registru, v němž bude jejich rozhodnutí evidováno. V Česku platí zásada předpokládaného souhlasu, pokud občan nedá najevo, že si nepřeje, aby jeho orgány byly transplantovány. Pracoviště, která odebírají orgány k transplantaci, mají povinnost do registru nahlédnout. I v případě, že zdravotníci jméno potencionálního dárce v registru nenajdou, měli by se pokusit najít příbuzné a zeptat se jich, zda dotyčný nebyl odpůrcem darování orgánů. Jestliže lékaři blízké osoby nenajdou, záleží na jejich rozhodnutí.

Odborníci zabývající se transplantacemi doufají, že počet lidí zásadně nesouhlasících s odběrem bude co nejmenší. V České republice je registrováno téměř 1200 čekatelů na transplantaci. Jejich šance jsou úměrné počtu orgánů, které se podaří získat. Nabídka a čekací lhůta rozhodují o jejich přežití. Loni bylo v ČR transplantováno 551 orgánů.