Lucembursko navrhlo nový kompromis pro reformu Paktu stability

Lucembursko, jež předsedá Evropské unii, předložilo v neděli ministrům financí 12 zemí eurozóny nový návrh reformy Paktu stability a růstu, tedy pravidel rozpočtového hospodaření zemí se společnou měnou. Navržený kompromis počítá s prodloužením lhůty pro stlačení rozpočtového schodku pod stanovenou mez z jednoho na dva roky pro státy dotčené hospodářskými potížemi, případně by se lhůta mohla ještě prodloužit. Na reformě paktu se ministři financí nedokázali dohodnout na řádném zasedání 8. března.

Česko podle ministra Bohumila Sobotky pokládá návrh za přijatelný kompromis. "Pakt bude mít (i po reformě) smysl, protože pravidla zůstávají, pouze se mění postup při ukládání sankcí za jejich porušení," řekl ČTK. Upřesnění mantinelů podle ministra neohrozí jednotnou měnu. "Změkčení paktu se ČR ani v příštím období netýká. Nejsme zemí, která by byla v hospodářských potížích. Předpokládáme, že naše ekonomika poroste rychleji než průměr eurozóny," řekl. Pro Prahu zůstane závazný konvergenční program jako cesta ke splnění kritérií pro přijetí eura k roku 2010. "Toto za nás reforma paktu neudělá. Pro nás platí cíl udržitelně snížit deficity pod tři procenta (do roku 2008) a až poté budeme moci zohlednit například náklady penzijní reformy. Reforma paktu nepřinese žádné změkčení naší rozpočtové politiky," ujistil. Česka by se nemělo dotknout ani případné změkčení v podobě menšího zřetelu na druhé kritérium paktu, tedy veřejný dluh do 60 procent HDP. Veřejný dluh v ČR totiž dosahuje 37 procent a Sobotka předpokládá, že ČR stanovenou mez ani v příští dekádě nepřekročí, respektive HDP poroste rychleji než zadlužování.