Lužičtí Srbové žádají Česko o pomoc

Lužičtí Srbové žádají Česko o pomoc v boji se saskou vládou o zachování dosavadní sítě škol. Saské ministerstvo školství totiž rozhodlo, že ve škole s lužickosrbským vyučovacím jazykem v obci Crostwitz nebude v letošním školním roce otevřena pátá třída. Ve prospěch lužických intervenoval i český ministr zahraničí Jan Kavan, bez úspěchu. Více Jaromír Marek.

Podle německého zákona může být školní třída otevřena tehdy, pokud je v ní nejméně 20 žáků, 1. září však mělo do lavic zasednou o tři žáky méně. Saské ministerstvo proto otevření této třídy zakázalo. Lužické Srby v jejich úsilí o zachování škol podporují i zahraniční spolky. V Česku například vzniklo prohlášení Varnsdorfské solidarity s Lužickými Srby. Více jeho inicátor Milan Hrabal.

"K jistému zvýhodnění oproti té německé většině musí dojít, byť to někteří nazývají pozitivní diskriminací. Jeden z německých argumentů je: naše děti také musí dojíždět do školy několik kilometrů, když nenaplníme tu naši německou školu. Situace v Lužici je však záasadně jiná, je zde jen šest základních škol přičemž pouze dvě jsou pouze lužicko-srbské. Zánik nebo umenšení kterékoli znamená fatální důsledky protože se vytrácí jedno z nejdůležitějších center pěstování lužické kultury a jazyka."

Ve prospěch Lužických Srbů intevenoval i český ministr zahraničních věcí Jan Kavan, jejich zástupce přijal ministr školství Zeman, česká vláda schvália finanční podporu lužického školství a k podpoře požadavků lužičanů se připojila i poslanecká sněmovna. Důvod vysvětlil poslanec Robert Kopecký.

"Je naší povinností Lužickým Srbům pomáhat. Důvod je nasnadě. Pokud Německo chce finančně pomoci svým krajanům žijícm u nás s tím, že za ně má odpovědnost proto, že sdíleli v minulosti společný stát. To my uznáváme a podporujeme. Stejně tak my cítíme stejnou odpovědnost jako jediný stát a národ, který je nejbližší Lužickým Srbům."

Kdo jsou Lužičtí Srbové? Jedná se o západoslovasnký národ, který se v 7.století usadil na území dnešního Německa. Území připojil v české koruně císař karel IV. a společný stát s Čechy sdíleli až do poloviny 17.století i později byl český stát jakýmsi protektorem Lužických Srbů, řada předních osobností získala vzdělání v pražském lužickém semináři. Jaké je dnes postavení lužická komunity? Více Richar Bígl, předseda Spolku česko-lužického.

"Lužických Srbů bylo nejvíc v 19.století, asi 150 000. Potom jich začalo ubývat, i když porodnost je stále vyšší než u Němců. Tlak na přizpůsobení se většině byl tak silný, že mu většina Lužických Srbů podlehla."

V současnosti žije v okolí Chosébusu a Budyšína si 40-50 tisíc Lužických Srbů a celá oblast zahrnuje přes šedesát obcí.