Maorové přivítali Gottfrieda Lindauera zpět v Plzni

Výstavy malíře novozélandských Maorů Gottfrieda Lindauera v Plzni

Portréty novozélandských Maorů jsou od tohoto týdne vystaveny v Západočeské galerii v Plzni. Je to vůbec poprvé, co obrazy opustily Nový Zéland. Maloval je tam před zhruba 100 lety plzeňský rodák Gottfried Lindauer. Portréty maorských válečníků, vládců i běžných lidí jsou na Novém Zélandu součástí národního kulturního dědictví.

Maorští tanečníci a zpěváci ze skupiny Ngati Ranana a představitelé poradní skupiny prošli celou výstavní síní a modlitbami, zpěvy a pokřiky přivítali Lindauera zpět v jeho rodišti. Jejich zpěv se v den zahájení výstavy ozýval i na plzeňském náměstí Republiky. Vzdali tak úctu svým předkům, jejichž portréty pro ně představují živoucí bytosti, s nimiž udržují hluboký vztah, uvedl ředitel Západočeské galerie Roman Musil:

"Známe popisy situací, kdy při prvním vystavení těch maorských návštěvníků v Auclandu v jistém hotelu, přicházely celé skupiny maorů z různých kmenů podle toho, jaký maur tam zrovna zobrazen. Víme, že když přišli do hotelové místnosti, tak si sedli na zem do půlkruhu k portrétům a potom hodiny s nimi rozmlouvali, vzpomínali na jejich hrdinské skutky a vlastně s nimi jednali jako kdyby to byli dál živé bytosti."

Maorští tanečníci a zpěváci ze skupiny Ngati Ranana vystoupili na plzeňském náměstí Míru | foto: Zdeňka Kuchyňová

Obrazy jsou jako portrétní fotografie

I když Lindauer je na Novém Zélandě všeobecně známý a uznávaný nejen mezi Maory, v jeho rodné zemi o něm mnoho lidí neví. Výstava nabízí průřez jeho tvorbou od počátků v Čechách (je tu i deset portrétů plzeňských měšťanů), přes jeho odchod na Nový Zéland v roce 1874 a následnou tvorbu. Na Novém Zélandu postupně vytvořil stovky portrétů bělošských a maorských obyvatel.
Obrazy působí jako portrétní fotografie.

"Lindauer zpravidla maloval portréty na základě fotografických předloh. A to z toho důvodu, že buď ten dotyčný náčelník už nežil, a za druhé, maoři se neradi portrétovali, protože měli zažitou představu, že malování jim bere duši, tu auru."

Lindauer z Nového Zélandu, kde žil až do své smrti v roce 1926, udržoval četné kontakty s českým prostředím a zejména Náprstkovu muzeu v Praze příležitostně posílal také některé předměty, vztahující se k životu domorodých Maorů. V roce 1907 zaslal manželce Vojty Náprstka Josefě dvě malby, Portrét náčelníka Harawira te Mahikai a Portrét Mrs. Háromi.

Gottfried  (Bohumír) Lindauer | foto: Gottfried Lindauer,  Auckland Art Gallery

Gottfried Lindauer patří mezi nemnoho malířů, kteří s evropským uměleckým školením opustili evropský kontinent a svůj talent i profesní dráhu rozvíjeli v pro ně neznámém prostředí mimoevropských kultur.