Milena Jesenská

Zdroj: Česká centra / FDULS

S jejím jménem se nejčastěji pojí přívlastek múza a přítelkyně Franze Kafky, jehož dílo překládala do češtiny.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Jedna z klíčových osobností, které se podílely na záchraně židovských uprchlíků, především dětí ze zemí ohrožených nacismem. Inspirovala Nicholase Wintona.

Zároveň byla ale výraznou osobností prvorepublikové žurnalistiky, spisovatelkou a překladatelkou. Neklidná, temperamentní, svobodomyslná, tvrdohlavá, neústupná, vzdorovitá – tak o ní mluvili současníci. Když začala druhá světová válka, aktivně se zapojila do odboje, pomáhala při záchraně židovských rodin. Nacisté ji poslali do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde v roce 1944 zemřela. V dubnu 1995 jí jeruzalémský památník holocaustu Jad vašem udělil cenu Spravedlivá mezi národy.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.