Miloš Zeman se setkal s krajany v USA

Vážení posluchači, naši pravidelnou krajanskou rubriku pro vás připravil Jaromír Marek.

Začátkem listopadu jsem měl možnost navštívit spolu s předsedou vlády Milošem Zemanem Spojené státy. Tam se český premiér setkal i s celou řadou tam žijících Čechů a právě oživení vztahů mezi Českou republikou a Američany českého původu byl jeden z důležitých motivů cesty předsedy vlády.

Premiér Zeman se s Čechy žijícími ve Spojených státech setkal hned třikrát, v San Franciscu v Kalifornii, v texaském Austinu a v New Yorku. Jak uvedl premiér, sám byl předkvapen tím, jak početná a aktivní je česká komunita ve Spojených státech. Hned po setkání s americkými Čechy v san franciském Café Prague prohlásil, že velmi silně uvažuje o vzniku lobbistické skupiny, s názvem Czechia, která by prosazovala zájmy České republiky ve Spojených státech. Předseda vlády mi k tomu řekl:

"V USA dnes probíhá proces "reinvent", tedy hledání kořenů. Lidé se vracejí k vlasti svých předků. Setkal jsem se s tím, že naši krajané nabízejí konkrétní spolupráci v oblasti výměny studentů, partnerství měst nebo investic. Řada z těch lidí má vlstní firmy a kapitál. Já sám jsem byl tady v San Franciscu překvapen, když mi jeden český majitel, nemluvící už česky, sděloval, že vlastní firmu s ročním obratem 2 miliardy USD a sám sebe považoval za středního podnikatele."

Tato lobbystická skupina by měla podle premiérových představ pomoci oživit česko-americké především ekonomické vztahy. Podle předsedy Československé společnosti pro vědu a umění, která je jednou z nejvýznamnějších českých zahraničních institucí, Jaroslava Rechcígla, však tato snaha nemá příliš nadějí na úspěch.

"Ta myšlenka nějaké lobby je už stará nejméně deset let. Ale aby nějaká lobby byla efektivní, to by si museli Češi někoho najmout. To se musí dělat profesionálně. A nemyslím si, že se dá obchod spojovat s vlastenectvím. "

Premiér Zeman však věří, že by tento pokus mohl být úspěšný.

"Já jsem požádal českého velvyslance,Matina Palouše, aby podnikl "round trip" po USA. Zejména do míst, kde česká komunita existuje. Zdůrazňuji, že ta myšlenka není nová, podobnou lobbistickou skupinu, pod názvem Polonia, mají Poláci už dlouho. Je to dlouhodobá práce a měla by to být jakási solidární krajanská pomoc. Bohužel, díky předchozí vládní politice se nic podobného nepodařilo prosadit. Myslím si, že to ale má reálnou naději na úspěch."

Rovněž nový velvyslanec ve Spojených státech, Martin Palouš, bere aktivity směřující k oživení vztahů mezi americkými Čechy a Českou republikou velmi vážně.

"Jde o to, aby život zdejší české komunity a její vztahy k ČR dostaly nový impuls. Nabízí se mnoho oblastí spolupráce, ať už jde o školství, výměnu studentů, komunikaci mezi vědci i obchodních kontaktů."

Faktem je, že vztahy mezi Čechy žijícími ve Spojených státech (a nejen tam) a Českou republikou komplikuje celá řada okolností. Ať již jsou to nedořešené restituční vztahy, omezené možnosti účastnit se voleb nebo teprve nedávno přiznané právo na dvojí občanství. Více předseda Československé společnosti pro vědu a umění Jaroslava Rechcígl.

"Nejde o výhody finanční. My bychom uvítali, kdyby se ČR vůči Čechům v zahraničí nechovala jako macecha. My všichni máme k Česku pozitivní poměr a od nikoho nic nechceme. Jen trochu pochopení a slušnosti."

Podobné názory sdílí většina Čechů žijících ve Spojených státech. Toto je názor manželů Milana a Jarky Dušátkových, se kterými jsem se potkal na přednášce premiéra Miloše Zemana na Standfordské univerzitě.

"Myslím, že k nám emigrantům se ČR chová velmi špatně. Nemyslím obyčejní lidé, mezi nimi máme spoustu přátel, ale úřady. Ty nám nejsou nakloněny. Například není stále vyřešeno navracení majetku, ale je to možná i naše vina, že nechodíme do Česka víc mlátit hubou."

Velvyslanec ve Spojených státechj Martin Palouš však tyto pocity nesdílí. Zároveň však přislíbil, že vztah k české komunitě bude jednou z priorit práce českého velvyslanectví ve Washigtonu.

"Já to neumím postihnout jinak, než na pocitové úrovni.Vím, že takové pocity mnozí v minulosti měli, ale myslím si, že dnes je atmosféra mnohem lepší. Otázka je, jak se dostat dál dopředu, nejen z hlediska minulosti, ale především budoucnosti. Je zde mnoho možností, jak tu perspektivu otočit více do budoucnosti. Pro mně je otázka vzathu k obci čecho-američanů velmi důležitá a budeme se jí věnovat všemi prostředky, které máme."

A jak velká je vůbec celá komuniuta amerických Čechů? Více premiér Miloš Zeman.

"Odhady se různí a údaje jsou v rozpětí od 40 do 400 tisíc. Přesně to však neumí nikdo říci."

Přesný počet Američanů, kteří mají český původ nezná ani předseda Československé společnosti pro vědu a umění Jaroslav Rechcígl.

"Celkově bych ten počet odhadl na dva miliony. Do toho počítám všechny potomky Čechů, kteří sem kdy přišli. Jsou to všechno už Američané, kteří dnes objevují své kořeny. Ještě ve 20. letech 20.století žila např.v Chicagu velmi početná česká komunita, o Chicagu se hovořilo jako o druhém největším českém městě. Postupně ale Češi splynuli s americkou společností. V posledních patnácti letech ale dochází k velké změně. Znovu se zdůrazňuje původ. Zajímavé je, že na venkově se češství přece jen uchovalo a v takovém Texasu nebo Nebrasce je úplná česká renesance."

Miloš Zeman k tomu dodává:

"Například, kdyby všichni, co mají české kořeny mluvili dál česky, byla by čeština třetím nejvíce používaným jazykem, po agličtině a španělštině. To málokdo ví."

Faktem je, že nejen v Texasu, ale i jinde ve Spojených státech je dodnes celá řada vesnic a měst s původními českými názvy jako Praha, Brno, FRýdek a podobně. Premiér Miloš Zeman věří, že vztahy mezi americkými Čechy a českou republikou se podaří dostat na novou, vyšší úroveň.