Ministerstvo financí chce sloučit výběr daní a pojistného

Ministerstvo financí chystá sloučit výběr daní a sociálního a zdravotního pojištění. Proto na středeční jednání předložilo materiál, který navrhuje vypracovat plán postupu sloučení výběru daní. Změna by podle matriálu snížila administrativní zátěž u plátců daní a pojistného, protože by v praxi jednali pouze s jediným úřadem, vyplývá z návrhu MF. "V praxi by to znamenalo, že kompetence k výběru sociálního a zdravotního pojistného by byly z České správy sociálního zabezpečení a ze zdravotních pojišťoven převedeny na daňovou a celní správu," uvádí MF. Návrh předkládaný na jednání vlády souvisí se snahou MF zjednodušit zákon o dani z příjmu. Věcný záměr zákona, který by měl zjednodušit definice základu daně a daňové přiznání, je již podle ministra financí Vlastimila Tlustého připraven a v krátké době jej bude možné předložit do Poslanecké sněmovny v paragrafovém znění. Cílem je podle Tlustého větší přehlednost systému, snížení prostoru pro daňové úniky, zlepšení výběru daní a společně s dalšími opatřeními také stabilizace veřejných rozpočtů. Zjednodušení daňového systému počítá se zachováním společného zdanění manželů.