Ministerstvo financí zvýšilo příjmy i výdaje rozpočtu na příští rok o asi 128 miliard korun

Ministerstvo financí zvýšilo v návrhu státního rozpočtu na příští rok příjmy i výdaje proti původnímu návrhu o 127,7 miliardy korun. Plánovaný schodek 135 miliard korun zůstal zachován. Stát by tak měl utratit 1179,8 miliardy korun a vybrat 1044,8 miliardy korun, vyplývá z návrhu, který ministerstvo financí předložilo vládě. Ministerstvo financí zapojilo do rozpočtu příjmy z EU a dalších evropských zdrojů v objemu téměř 101 miliard korun a o ně ve stejném rozsahu zvýšilo i plánované výdaje. Dalších 17,1 miliardy korun mají přinést přímé platby. Dalších 2,1 miliardy má přinést prodej zbytečného majetku. Ministerstvo rovněž zvýšilo odhadované daňové příjmy o 7,4 miliardy korun.

Na straně výdajů se zvýší například peníze ze Všeobecné pokladní správy na odstraňování povodňových škod. Ministerstvo zemědělství dostane o 2,5 miliardy víc na spolufinancování Programu rozvoje venkova, přidáno dostane i ministerstvo spravedlnosti, a to 1,1 miliardy korun. Schodek proti letošnímu schválenému deficitu klesne o zhruba 28 miliard. Celkové výdaje by měly proti letošnímu rozpočtu o pět miliard klesnout, naopak celkové příjmy by měly být o téměř 23 miliard vyšší. Ministerstvo vychází z předpokladu, že česká ekonomika poroste v příštím roce reálně o 2,3 procenta, spotřeba domácností se zvýší o dvě procenta, naopak spotřeba vlády o necelé procento klesne.

Autor: Peter Gabaľ