Ministerstvo práce nebude vyrovnávat důchody ze Slovenska

Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá požadavek, aby byly lidem pobírajícím penzi ze Slovenska vyrovnávána její výše na úroveň českých důchodů. Podle mluvčí ministerstva Kateřiny Beránkové jsou nálezy Ústavního soudu v těchto záležitostech nejasné. O vyrovnání výše penzí usilují lidé, kteří dříve pracovali na Slovensku a nyní pobírají důchod ve stejné výši jako důchodci v Česku, ovšem ve slovenských korunách, které mají mnohem nižší kurz.

Požadavky na dorovnání důchodů dosud soudy vesměs odmítaly. Vycházely přitom ze smlouvy o sociálním zabezpečení mezi oběma zeměmi, jež rozdělila důchodové nároky odvíjející se od dob zaměstnání ve společném státě podle sídla zaměstnavatele k 31. prosinci 1992. "Pokud bychom vycházeli ze zobecňujícího závěru nálezů Ústavního soudu z roku 2003 a 2005, pak by ČR musela přiznat český důchod, případně vyrovnání slovenského důchodu do výše českého, všem pojištěncům, kteří po určitou dobu pracovali na území České a Slovenské federativní republiky," řekla mluvčí.

Ústavní soud nedávno rozhodl, že pokud občan splňuje všechny zákonné podmínky pro vznik nároku na důchod i bez existence zmíněné smlouvy a tento nárok by zaručoval vyšší penzi než nárok podle smlouvy, musí mu český důchodový systém dorovnat důchod podle českých předpisů. Ministerstvo se podle Beránkové obává, že by nárok na český důchod mohli uplatňovat všichni, kteří celý život pracovali na Slovensku a do České republiky se přestěhovali až třeba na stáří.

Podle Ústavního soudu nelze na zaměstnání ve slovenské části bývalého společného státu nahlížet jako na zaměstnání v cizině. Takové rozlišování mezi občany považuje za diskriminující. Podle Beránkové může za rozdíly ve výši důchodů odlišný vývoj v obou státech po rozdělení federace. Náklady na vyrovnávání důchodů by se vyšplhaly na více než 25 miliard korun ročně. "Vzhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu by bylo potřeba tyto finance získat například zvýšením pojistného téměř o tři procenta," uvedla Beránková.