Ministr Bureš vyzval evropské země, aby se naučily spolupracovat

"Hlavní výzvou pro evropské země je naučit se intenzívní spolupráci v boji proti mezinárodním zločineckým organizacím," řekl svým kolegům z 27 států český ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Vyzval členy EU, aby nečekali na rozšíření a rychle začlenili kandidátské země do existujících struktur, zejména Europolu a organizace Eurojust pro soudní spolupráci. Je třeba si uvědomit, pokračoval Bureš, že jakékoli otálení jen zvyšuje náskok zločinných organizací. "Patnáctka" v pátek shodou okolností schválila rámcové rozhodnutí, v němž definovala skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi a zavázala se ho trestat sazbami odnětí svobody, jejichž horní hranice nesmí klesnout pod osm let. Návrh předložený Evropskou komisí v prosinci 2000 prošel poté, co Rakousko, Dánsko a Německo stáhly výhrady týkající se sladění nejnižší maximální trestní sazby. Ministři spravedlnosti a vnitra z členských a kandidátských zemí se shodli na dvanáctibodovém programu, který zahrnuje rychlou výměnu informací o případech obchodování s lidmi, vytváření specializovaných meziresortních týmů, operativní spolupráci, sladění trestněprávního pojetí obchodování s lidmi, ale i širší související jevy jako je boj proti korupci a proti padělání dokumentů. Dohodli se, že jejich policejní orgány budou poskytovat Europolu informace o podezřelých osobách a organizacích. Na jejich základě a podle vlastních údajů bude Europol zpracovávat analýzy a předávat je zainteresovaným zemím. Kandidátské státy by měly být podle dokumentu zahrnuty do každoroční zprávy Europolu o obchodování s lidmi.

Autor: Ivo Prokop