Mladí lékaři kritizují systém specializačního vzdělávání v ČR

Systém specializačního vzdělávání pro lékaře kritizoval místopředseda občanského sdružení Mladí lékaři Martin Kočí při debatě studentů medicíny s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD. Nelíbí se mu hlavně jeho centralizace, ale i dlouhé služby mladých lékařů v době, kdy se teprve připravují na první atestaci. Němeček chce systém změnit, návrh zákona dostane do konce roku vláda. Náborový veletrh, který byl o víkendu v Praze, lákal mladé lékaře na vysoké výdělky a právě vstřícnější systém vzdělávání. Loni náboráři získali pro německé a rakouské nemocnice stovku českých lékařů.

Podle Kočího se dostane mladému lékaři v Česku kvalitního dalšího vzdělání jen v případě, že má štěstí na školitele. Mnoho lidí se po příchodu do praxe podle něj setká s tím, že je nikdo vzdělávat nechce. Němeček uvedl, že navrženou změnou se přesune většina atestačního vzdělávání do regionálních nemocnic. Počet školících oborů klesne ze 46 na 30. Základním oborem by už nebyla cévní chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie či geriatrie. Část specializací se přesune mezi nástavbové obory.