Modrý

Čtvrtá barva v pořadí je barva modrá. Modrý - mající barvu jako čistá obloha, květy pomněnek, chrp nebo čekanek.

Slovní spojení s modrou v nových výskytech jsou modré barety = mírové jednotky OSN v bývalé Jugoslávii. Kromě toho je slovo baret používáno ve slovních spojeních zelené barety = bosenské speciální jednotky; jako černé barety jsou označováni příslušníci IRA, dříve tak byla nazývána naše zásahová jednotka rychlého nasazení a v Pobaltí to byly ruské jednotky a nakonec červené (rudé) barety (př. příslušník SNB v červeném baretu; ... poděkování Lidovým milicím a rudým baretům za to, že 17.11. rozbily pendrekama hlavy mladým lidem.)

Spojení modré přilby označuje mírové síly OSN v Bosně a Hercegovině. Spojení modrý anděl známe ze slavného filmu Modrý anděl, ve kterém hrála Marlene Dietrichová a toto označení se přenášelo na ni. ( př.Zemřel modrý anděl. Ve věku 90 let včera v Paříži zemřela světoznámá německá a později americká filmová hvězda minulých desetiletí Marlene Dietrichová.). V rámci neologismů je toto spojení užívno pro značku, která je označuje výrobky, které neškodí životnímu prostředí. Ze starých spojení známe spojení modrá krev = což je aristokracie. Není jisté, jak toto spojení vzniklo. V etymologickém slovníku se můžeme dočíst, že šlechta měla v oblibě modrou barvu. Nám připadá, že toto spojení odráží výlučnost aristokracie. Kontrastní barva, tedy efektní k červené, skutečné barvě krve, je modrá.

Slovní spojení modrá punčocha v dnešní češtině znamená emancipovanou ženu. Je to označení nelichotivé. Podle současných anglických slovníků se zdá, že onen despekt, který provází naše užití, v angličtině už není. Podle posledního vydání slovníku Cobiuild je modrá punčocha staromódní dobře vzdělaná žena. Podle citátu z Českého národního korpusu (př. V představách veřejnosti obvykle slývá pojem sufražetky, emancipované ženy a feministky. Sufražetka je název hanlivý, rovnající se modrým punčochám.)

Modré z nebe je něco tak výjimečného, že je to takřka neuskutečnitelné.

V korpusu je velice časté spojení modré džínsy (původně anglicky blue jeans), ale to je pleonasmus, což znamená, že se něco vyjadřuje dvakrát. Součástí základního pojmu jeansů je modrá barva.

Modrá knížka je vytoužená vojenská knížka, která zprošťuje naše mládence povinnosti základní vojenské služby z důvodu špatného zdravotního stavu. Jak se teď zjišťuje, bylo a je získání této "výhody" předmětem podplácení.

Na slyšenou příště u zelené barvy.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz