Mostecká hospodářská komora nabízí práci úspěšným maturantům

Mostecká hospodářská komora nabízí úspěšným maturantům zprostředkování práce. Prvních sedm vybraných absolventů středních odborných škol v regionu tak má šanci okamžitě nastoupit do zaměstnání, což v na Mostecku s nejvyšší mírou nezaměstnaností v zemi vůbec není jednoduché. Studenti v pondělí převzali z rukou předsedy komory Rudolfa Junga "Dobrý list komory." Dokument vypovídá o kvalitě pracovníka vstupujícího na trh práce a potvrzuje jeho znalosti. Protože se komora zavázala zajistit odměněným mladým lidem místo, slouží diplom zároveň jako garance kvality maturantů pro zaměstnavatele. Zatímco studenti měli premiéru, učni převezmou ocenění na konci června už potřetí. Nejlepší studenty vybrala komise složená z ředitelů všech středních škol na Mostecku a zástupců komory. "Kritéria nejsou zaměřena na aritmetický průměr známek na vysvědčení či u maturity, cílem je hledat budoucí profesionály a odborníky, skutečné zanícence ve svém oboru," uvedl Jung. Všichni ocenění maturanti iniciativu hospodářské komory přivítali, požádali zároveň o zprostředkování práce.