Muzeum v Turnově získalo sbírky Scheybalových

Sbírky cenných předmětů za více než 29 milionů korun z pozůstalosti manželů Scheybalových získalo Muzeum Českého ráje v Turnově. Jejich součástí je 11 soch z 19. století a tisíce starých tisků a předmětů sbírkového charakteru. Alespoň část této sbírky plánuje muzeum poprvé vystavit v prosinci, řekla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Historik, národopisec a ilustrátor Josef Václav Scheybal se zasloužil o první národopisnou expozici v turnovském muzeu a přispěl k založení skanzenu lidové architektury na Dlaskově statku v Dolánkách. Mezi nejvýznamnější Scheybalovy práce patří kniha Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, kterou napsal společně se svou manželkou Janou. Scheybal komplexně zpracoval severočeskou lidovou architekturu a za totality napsal několik průkopnických prací o ochraně a významu národopisných památek, pojmem jsou i jeho národopisné kresby.