MŽP přerušilo přijímání žádostí o dotace pro panelové domy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dočasně přerušuje příjímání žádostí o dotace pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Chce vyhodnotit dosavadní průběh programu. Podpora pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračuje a bude i nadále financována beze změn, uvedlo ministerstvo. Všechny již přijaté projekty budou vyřízeny. Důvodem dočasného přerušení příjímání žádostí je podle MŽP nutnost po 12 měsících vyhodnotit dosavadní průběh části programu týkající se panelových domů. Ministerstvo hodlá provést analýzu skutečně čerpatelných prostředků, neboť Státní fond životního prostředí ČR v poslední době zaznamenal prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů.

Autor: Peter Gabaľ