Zelená úsporám má červenou

0:00
/
0:00

Po roce a půl provozu stát nečekaně pozastavuje program Zelená úsporám. Znamená to ohrožení ekologických dotací na úspory energie? A jaké jsou důvody? Přehodnotil stát svoji ekologickou politiku?

Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009. Během letošního roku se stal oblíbeným nástrojem vlastníků domů a bytů, jak při modernizaci nemovitostí ušetřit na izolaci a lepším vytápění. Program je totiž určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace.

Podle Ireny Plockové ze Státního fondu životního prostředí vznikly konkrétní problémy při vyúčtování dotací. A proto musejí nyní úředníci celý proces na konci října pozastavit, aby přepočítali hodnotu žádostí a zbývající prostředky:

Irena Plocková
"Základní otázka zní, jestli pozastavení programu není jeho ukončení nebo zrušení. Tak na to můžu říct zodpovědně: není. Program je nastaven tak, aby skončil v roce 2012, pokud nebudou prostředky vyčerpány dřív."

Program je totiž oblíbený a sešlo se mnoho žádostí, jejichž konkrétní nároky ale zatím nejsou jasné:

"Máme z padesáti tisíc žadatelů pouze kolem deseti tisíc těch, kteří skutečně podpořené opatření realizovali. A na základě předložených faktur potom můžeme podporu proplatit. My máme v tomto okamžiku velký rozptyl žádostí a vzhledem k tomu, že některé proujekty jsou řešeny v kontextu veřejné podpory, tak musíme počkat, až se dokončí a podpory budou proplaceny."

Ekologický institut Veronica kritizuje státní orgány, že tento krok naruší rozběhnutý proces:

"Ti žadatelé s tím nepočítali. V regulích programu by proto mělo být jasné, že takové okamžiky můžou nastat,"

říká ředitelka institutu Yvonna Gaillyová. Nemůže časem vzniknout podobný problém jako u podpory fotovoltaiky, kdy se ukázalo, že státní podpora je příliš štědrá?

Yvonna Gaillyová,  foto: www.veronica.cz
"Ne, v žádném případě, i v okolních zemích se úspory v domech dávno systémově dotují. V Rakousku, v Německu, ze státních prostředků, ze systémových prostředků. Ten trend se prostě musí nastartovat, samo od sebe se to jestě nikde nepodařilo, že by se jen díky uvědomění lidí takhle přesměrovaly peníze,"

říká Gaillyová. Na program je vyčleněno 19 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Z této částky se zatím k žadatelům dostal jen zlomek - 1,3 miliardy. Objem podaných žádostí podle Plockové zatím nelze stanovit:

"My jsme vyplatili 1,3 miliardy na už ukončené akce. Ostatní jsou ve stádiu realizace nebo ve stádiu hodnocení. Takže k té částce se přesně vyjádřit nemůžu."

Gaillyová z Ekologického institutu Vse domnívá, že úsporami lze zásadně snížit energetickou náročnost českých domácností:

"Jsou to v téhle republice nejlépe investované peníze. Protože 40 procent spotřebované energie u nás připadá na vytápění budov."

Ekologické organizace v dubnu předložily dokument nazvaný Chytrá energie, který šel ve využívání obnovitelných zdrojů a úspor dál, než nejalternativnější představy tehdejší Pačesovy komise.