MZV dá tři miliony korun na projekty na podporu krajanů v rumunském Banátu

Na projekty na podporu české komunity v rumunském Banátu dá ministerstvo zahraničí celkem tři miliony korun. Podmínky pro poskytnutí dotace splnilo pět subjektů. Výše dotace pro jednotlivý projekt činí maximálně milion korun, u projektů nad 300 tisíc korun musí být součástí nákladů na projekt zpráva nezávislého auditora. Vyplývá to z materiálu resortu, který má ČTK k dispozici a který v brzké době obdrží vláda. Plnou podporu získal například projekt zaměřený na zdokumentování vzpomínek seniorů z řad českých krajanů společnosti Post Bellum a projekt Klubu českých turistů na značkování turistických cest. Podporu získal také projekt Diecézní charity Brno, která bude poskytovat ošetřovatelskou a pečovatelskou službu starším a nemocným osobám. Organizace už poskytuje v Banátu několik let zubní péči. Částečně schváleny byly projekty Člověka v tísni a spolku Český banát, který získá prostředky na zlepšení odpadového hospodářství, což má přispět ke zkvalitnění životních podmínek krajanů.

Banát je jednou z nejautentičtějších českých komunit ve světě. V roce 1823 se několik skupin Čechů vydalo na dlouhou cestu až do pohraniční oblasti tehdejšího rakouského mocnářství. Češi nejprve založili vesnice Svatá Alžběta a Svatá Helena. Později přibylo Rovensko, Šumice, Bígr, Gerník a Eibentál. V současné době ve vesnicích žije více než 2000 krajanů. Ještě v roce 1991 ve vesnicích žilo asi 10 tisíc Čechů.