Na festivalu vystoupí Anouška Šankarová, dcera hráče na sitár

Pětačtyřicet let poté, co na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro poprvé vystoupil legendární interpret indické hudby Ravi Šankar, se na této přehlídce představí jeho dcera Anouška, která v úterý přijela do Prahy. Ve čtvrtek zahraje s rozhlasovými symfoniky Koncert pro sitár a orchestr, jehož autorem je právě Šankar. Syntézu evropské a tradiční asijské hudby, kterou její otec do skladby vtělil, považuje Anouška Šankarová za nejlepší způsob, jak se mohou lidé na Západě s indickou kulturou seznámit.

"Indická hudba je podobná evropské v tom, že je tradiční a stará; je také v něčem podobná jazzu, protože dává možnost improvizovat... Ale také je velice jiná," řekla hráčka na sitár na tiskové konferenci. Je to podle ní "jedinečná kombinace" duchovní hloubky a nepřeberné šíře rytmů a melodických struktur. Třiadvacetiletá interpretka, narozená v Londýně, je považována za výjimečnou osobnost, v jejímž projevu se přirozeně prolíná západní kultura se znalostí a citem pro indické hudební tradice. Otec, jemuž je letos 85 let, byl jejím učitelem.