Na Ostravsku jsou stále překročeny limity znečištění ovzduší

V Moravskoslezském kraji jsou stále překročeny limity znečištění ovzduší prachem. Nadále proto platí upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na možné vytvoření smogové situace a vyhlášení regulace. Varování vydali meteorologové v pátek ve 23:00. Nejhorší znečištění bylo v podvečer v Ostravě-Bartovicích, v Ostravě-Fifejdách a ve Frýdku-Místku, kde byly hodinové hodnoty polétavého prachu přes 100 mikrogramů na metr krychlový. Limit je přitom 50. Také v dalších městech byla hodnota v rozmezí od 50 do 100 mikrogramů na metr krychlový. Smogová situace se vyhlašuje při hodnotě 150. Krajský úřad již vyzval významné podniky, aby připravily opatření ke snížení množství vypouštěných znečišťujících látek. Také lidé by měli v těchto dnech minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší a omezit jízdy automobily. Lidem s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení imisního limitu 100 mikrogramů na metr krychlový doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U zdravých dospělých nejsou podle ČHMÚ žádná omezení nutná. Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v republice. Obyvatelstvo je tam vystaveno zvýšené koncentraci znečišťujících látek, které mohou nepříznivě působit na zdraví.