Na Rounku budou v neděli vystaveny ostatky svatého Valentýna

V předvečer svátku zamilovaných se mohou mladé páry vydat na procházku na Horu svatého Antonína poblíž Rounku na Jihlavsku. Ve zdejší kapli budou totiž od 10:00 do 16:00 vystaveny relikvie svatého Valentýna, patrona mládeže a šťastných sňatků. Oltářní kámen s ostatky tam v únoru pravidelně vystavuje dobrovolný správce svatostánku a archivář Ladislav Vilímek. Do ticha okolního lesa se každoročně nese hlas zvonu, který je umístěn na boku kapličky. Kdo na něj zazvoní, splní se mu přání, traduje se. Romantické místo a jeho okolí je spojeno s řadou pověstí, jejichž původ nejspíše pochází z dob dolování stříbra. Modravé plamínky tu měly odhalovat poklady ukryté v zemi.

Samotnou kapličku na vrcholu kopce v nadmořské výšce 629 metrů prý postavil pelhřimovský pekař Antonín Polesný v roce 1737. Podle pověsti tu cestou z Jihlavy do Pelhřimova usnul a pod kamenem našel poklad. Vilímek před lety zjistil z farní kroniky, že královéhradecká biskupská konzistoř v roce 1932 poslala farnímu úřadu v tehdejší Německé Vyskytné pod Rounkem celkem čtyři oltářní kameny s ostatky svatého Valentýna a svatého Bonifáce. Schránky byly uloženy v kapličkách v okolních obcích. Jedna na Rounku, další v kapli svatého Jakuba v Ježené a zbývající dvě získaly kaple v Plandrech. Desky váží čtyři až pět kilogramů, měří 30 krát 30 centimetrů. Samotná relikvie je pak ukryta v zapečetěné schránce o rozměrech deset krát deset centimetrů.

Kaplička svatého Antonína byla znovu vysvěcena před dvanácti lety a každý rok se tu scházejí o červnové pouti Češi i Němci. Ti byli po válce vystěhováni z okolních vesnic. Vilímkovi o kapličku dobrovolně pečují už přes dvacet let.