Ostatky sv.Valentýna jsou uloženy na pražském Vyšehradě

Vyšehrad

Víte, že ostatky tototo světce jsou uloženy na pražském Vyšehradě? Do vlasti je měl přivézt sám český král Karel IV.! Barokní relikviář s ostatky sv. Valentýna a další tři monstrancové relikviáře se přitom našly až loni ve starém depozitáři vyšehradské Kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla.

V souvislosti se svátkem sv. Valentýna pro vás máme jednu zajímavost. Víte, že ostatky tototo světce jsou uloženy na pražském Vyšehradě? Do vlasti je měl přivézt sám český král Karel IV.! Barokní relikviář s ostatky sv. Valentýna a další tři monstrancové relikviáře se přitom našly až loni ve starém depozitáři vyšehradské Kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla. Jak uvedl ředitel Vyšehradské kapituly Jan Kotous, pocházejí pravděpodobně z původní barokní výzdoby kostela a byly odstraněny při rekonstrukci chrámu v letech 1885 až 1903.

"Při restaurování, které provedla restaurátorka Jitka Jirkovská, byly tyto relikviáře identifikovány a právě na tom ostatku sv. Valentýna, na té lopatce, při čištění byla nalezena stará tzv. autentika, to jest, že tam bylo na takovém malinkém proužku, který je na té kostičce nalepen, tak je tam napsáno právě Sv. Valentin."

U ostatků byl nalezen i kus pečeti. Ostatek sv. Valentina - část jeho lopatky - je nyní v chrámu vystaven, ale jen jediný den, právě na svátek zamilovaných. Svatý Valentin z Teriny byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí ve 3. století. Údajně obdarovával mladé páry kyticemi a římským mužům radil zůstat raději doma u své ženy, než táhnout do války. Jiná z legend říká, že byl popraven proto, že i přes císařský zákaz tajně oddával milenecké dvojice. Císař sňatky zakázal, protože se domníval, že ženatí muži nejsou dobří válečníci. Slavení Valentýna nebylo v Česku příliš rozšířené. Tento zvyk u nás zakořenil až v posledním desetiletí a za svůj ho přijali především mladí. Ke svatému Valentýnu se vztahuje i jedna pověra.

"Ta stará víra kolem Valentýnova svátku říká, že když si svobodná dívka vezme za manžela chlapce, kterého 14. února spatří jako prvního, tak že to manželství bude velmi šťastné."

Ostatek sv. Valentýna byl do českých zemí přivezen pravděpodobně z Itálie. Na jedné z hlavních římských ulic, jmenuje se Via Flaminia, byla postavena ve 4. století postavena bazilika, kde se ostatky sv. Valentýna uchovávaly.

"Tak veliký ostatek je zřejmě asi jediný kromě Itálie, protože jiné ty ostatky sv. Valentýna, které se dostaly mimo Itálii, jsou většinou tzv. ostatky, které se používají do oltářních kamenů, ale ou malilinké mikroskopické částečky, ale takto velký ostatek, je asi jediný mimo Itálii."

Jak dodal ředitel Vyšehradské kapituly Jan Kotous, relikviáře by se měly v budoucnu stát součástí expozice církevního umění, která bude v kostele sv. Petra a Pavla otevřena.