Na Tachovsku objevili přírodovědci vzácné brouky i lišejníky

Přírodovědci objevili v malé příhraniční rezervaci Ostrůvek na Tachovsku 90 druhů lišejníků a dva vzácné brouky. ČTK to řekla Zuzana Blažková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český les, kam nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území u Lesné patří. Cílem bádání je až v posledních letech, jde o mapování vybraných druhů rostlin a živočichů organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny. "Ojedinělá lokalita se zachovala hlavně proto, že podmáčený terén znemožnil těžbu a odvoz dřeva. Les uvnitř rezervace je dnes ponechán přirozenému vývoji,“ uvedla Blažková.