Napětí na českém energetickém trhu je cítit až v Bruselu

Foto: Evropská komise

Už letos v červenci jsme vás v naší ekonomické rubrice informovali o přípravě obchodní transakce za více než dvacet miliard korun, která by měla zamíchat kartami na českém energetickém trhu. Obchod se povedl a jeho dozvuky byly slyšet až v Bruselu.

Letos se z českého energetického trhu stáhla britská společnost International Power, jejíž aktiva skoupila finanční skupina J&T. Ta záhy část akcií převedla na energetickou společnost ČEZ a obě tak rozšířily svá panství o podíly v českých teplárnách. Obchod se nelíbil skupině Czech Coal, která mimo jiné ovládá třetinu těžby hnědého uhlí v Česku a sama měla zájem o odbytiště pro ně. Antimonopolní úřad ale transakci schválil a v půli listopadu byl obchod dokončen. Jenže Czech Coal se nevzdala a obrátila se na Evropskou komisi.

Jonathan Todd,  foto: Evropská komise
Ať už v souvislosti s tím nebo z jiných důvodů, minulý týden inspektoři Evropské komise navštívili sídla ČEZu a společností spojených s J&T, aby hledali důkazy o porušování pravidel soutěže a omezování konkurence. "Pokud se ukáže, že firmy skutečně porušují protimonopolní pravidla, Komise je může požádat, aby své chování změnily. Nebo jim může udělit pokutu až do výše deseti procent jejich obratu," uvedl mluvčí eurokomisařky pro hospodářskou soutěž Jonathan Todd. Dodejme, že deset procent obratu v případě ČEZu může představovat až přes 18 miliard korun, a to by byla citelná rána i pro takového giganta.

ČEZ ale ústy své mluvčí Evy Novákové jakékoliv pochybení odmítá: "Evropská komise sdělila jako důvody pro zahájení kontroly to, že má informace, že by ČEZ mohl vytvářet překážky projektům elektráren konkurentů, že by mohl být zapojený do omezování obchodů s hnědým uhlím... Jsme přesvědčeni, že veškeré naše kroky na trhu s elektřinou jsou v souladu se všemi zákony, pravidly i dobrými mravy. Předpokládáme, že k tonu samému závěru dospěje i inspekce."

Sama Evropská komise nekomentuje, co přesně ji vedlo k podezření, že se snad ČEZ nebo Energetický a průmyslový holding, spoluvlastněný skupinou J&T, nějakým způsobem podílejí na nějaké formě nekalé soutěže.

Sídlo společnosti ČEZ,  foto: ČTK
"My předpokládáme, že Komise staví na informacích, které dostali jako podnět od našich konkurentů, případně jiných stěžovatelů. A předpokládáme, že z těchto informací Komise čerpala a tyto informace nyní bude chtít detailně prověřit,"říká tiskový mluvčí ČEZu Ladislav Kříž. Po začátku inspekce jen opatrně připustil, že by mohla souviset se stížnostmi soupeřící skupiny Czech Coal: "Tak my oficiálně tuhletu informaci nemáme. Ale podle toho, na co se inspektoři zaměřili a kde tu kontrolu provádějí, tak samozřejmě určitý signál to dává. Provádějí ji v ČEZu, provádějí ji u J&T, a v rámci ČEZu ji provádějí ještě v sídle Severočeských dolů. Takže to už určitý signál dává. Nic oficiálně nemáme, ale tyto signály jsou více než zřejmé."

Podle Kříže však nehledě na to otázkou nebylo, zda kontrola přijde, ale kdy se uskuteční: "ČEZ v posledních letech značně posílil a my jsme předpokládali, že nás jednou takovéto šetření nemine. Pokud se koukáme do zahraničí a vidíme, že všechny významné západoevropské energetiky byly takto šetřeny ze strany Evropské komise, tak se poměrně logicky dalo předpokládat, že s tím, jak náš význam na evropském trhu poroste, že jednou dojde i na nás."

Pravdou je, že z větší části státem vlastněná skupina ČEZ sdružuje přes 90 českých i zahraničních společností a patří mezi deset největších energetických uskupení v Evropě. A mluvčí eurokomisařky pro hospodářskou soutěž Jonathan Todd zase potvrzuje, že komise se kromě jiných šetření systematicky zaměřuje na velké energetické společnosti v zemích unie. Po Německu, Francii, Belgii a Itálii tak zkrátka přišel na řadu významný podnik v Česku.

Konec-konců, volit slova je třeba opatrně. Mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice Martin Staněk vysvětluje: "Platí presumpce neviny i v tomto případě, tudíž Evropská komise přistupuje k těm společnostem z pohledu toho, že zatím pravidla neporušily a musí se počkat na výsledek toho řízení."

Na ten ještě můžeme čekat možná i mnoho měsíců. A těžko lze předjímat, jaký bude. Špičkoví manažeři nejvlivnějších společností v zemi jistě nejsou tak naivní, aby na papíře, nebo v počítačích a mobilních telefonech, které inspekce kontrolovala, nechávali důkazy o případném nekalosoutěžním jednání. Zejména pokud měli obecný důvod čekat kontrolu.

Tím spíš, že se ji nepovedlo utajit, protože na ni už den před oficiálně neohlášeným příchodem inspektorů upozornil server Euro.cz a podle některých zdrojů se o ní v ČEZu vědělo dokonce už pět dní předem. Což je zatím asi ta největší česká ostuda. Podle Jonathana Todda totiž v padesátileté historii unie ještě nikdy k takovému úniku informace nedošlo a kromě úzkého okruhu lidí v Bruselu o inspekci věděl už jen český antimonopolní úřad.

Vraťme se ale k možnému provinění českých energetiků. Na vlnách Českého rozhlasu jeho šéfreportér Miroslav Motejlek přišel s úvahou, že snaha usvědčit ČEZ a J&T není úplně bez šance:

"V momentě, kdy se ukáže, že ČEZ se nedopustil ničeho špatného, tak to bude mít obrovský trumf proti Czech Coal. Na druhou stranu pokud se ukáže, že se něčeho dopustil, tak to bude problém pro vedení ČEZu. Z informací, které mám k dispozici, vyplývá, že lidé z Czech Coal se dostali k smlouvám mezi někdejší J&T a společností ČEZ, týkajícím se akvizice International Power Opatovice. To znamená v těchto smlouvách mohou objevit něco, co by mohlo být v rozporu. Například že J&T vložila do toho obchodu řekněme menší prostředky, nebo byla jakoby zvýhodněna ČEZem. Ale to je spekulace, co tam konkrétně našli."

Napětí mezi skupinami ČEZ a Czech Coal trvá už asi deset let a momentálně se podle různých zdrojů nachází ve fázi vyostřeného nepřátelství. A ať už po uzavření kontroly ze strany Evropské komise narostou svaly jedné nebo druhé skupině, jejich soupeření o co nejlepší postavení na trhu bude zjevně pokračovat. Což je přes bojovnou terminologii možná dobrá zpráva – bránit monopolizaci postavení velkých hráčů mohou zejména jiní velcí hráči.