Nejkratší slova

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Česká lingvistka žijící v Belgii se v cyklu "Čeština, jak ji neznáte" tentokrát zamýšlí nad nejkratšími slovy v jazyce

Minule jsme se zastavili u extrémně dlouhých slov, dnes si připomeneme slova krátká. Historie vzniku jazyka obsahuje řadu teorií, které se většinou shodují v jednom: že jde o napodobování zvuků, například zvířat : haf-haf nebo wuf-wuf (holandsky) či bow-wow (anglicky), stále jde o psí štěkání, ale zřejmě o jiného psa.Národy si tedy tyto zvuky většinou odposlechly po svém. Také u delších zvukomalebných slov je tomu tak: český kohout volá kykyryký, zatímco kohout holandský se hlásí ku-ke-le-ku, dokonce i kohout galský se přizpůsobil svým co-co-ri-co! Kohout v angličtině však volí svou "splendid isolation" výtříbeným cock-a-doodle-doo. Při napodobování okolních zvuků je to podobné, např. "bác" (zní podobně jako holandské "pats"), francouzsky "pa-ta-tras" (to je už asi rána na pokračování). Nezanedbatelné je i vyjadřování pocitů, jako "au", anglicky "ouch", což sluchově bolí asi víc.Zvukomalebná slova používají také indiáni kmene Činúk, například srdce nazývají "tun-tun tun-tun". Indiáni kmene Navajů pojmy pro nové věci důsledně vytvářejí na základě vlastního jazyka.Například "auto" se řekne "čidy", prý podle zvuku motoru starého forda: "čidy-čidy". Karburátor je potom "srdce čidy", benzín "šťáva pro čidy". A dám vám lehkou hádanku. Co je to v jazyce Navajů "Mnoho vozů - žádný kůň"? Správně, je to vlak. Odmyslíme-li si jazyky, ve kterých se jako slovo objevuje jen apostrof či pro nás těžko napodobitelné zvuky (například jazyky africké) a soustředíme se na češtinu v evropském kontextu, je to poměrně lehké: nejkratší slova jsou předložky a spojky.Ale nám jde o slova plnovýznamová. Například "a" ve významu "nota á ". Zajímavé je i písmeno "á" ve smyslu "kolik to stojí": např. "misky se prodávají á 10 Kč za kus", jinými slovy po deseti korunách. V angličtině toto slovo byla původně předložka "at", graficky znázorněná písmenem @, což je náš dobrý známý a nepostradatelný "zavináč". (Holanďani mu říkají neméně vtipně "opičí ocásek".) K jednopísmenným výrazům můžeme zařadit i "o", ve smyslu mít nohy do "o".A nejkratšími slovy ve všech jazycích jsou i mezinárodní chemické značky prvků, např. H vodík, K draslík, S síra. Za krátká se dají ještě považovat slova tříhlásková, tedy různé zkratky, které jsou homonymy (souzvučnými slovy různého významu) slov již existujícéch, např. v angličtině dog znamená pes, ale zkratka "DOG" označuje úvěrovou lhůtu. Český pes je nejen zkratka polyesteru, ale i výrazem z počítačové technologie, znamená prý elementární paketový tok, ať už je to cokoliv. A konečně PAK je mezinárodní poznávací značka Pakistánu, avšak v holandštině toto slovo znamená pánský oblek a v češtině příslovce "potom". Ano, potom, tedy příště si povíme něco umělých jazycích.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.