Nemocnice v Šumperku získala mezinárodní certifikát kvality

Nemocnice v Šumperku získala mezinárodně platný certifikát, který potvrzuje vysokou kvalitu péče v zařízení. Nemocnici ho udělil Technický kontrolní svaz se sídlem v Německu na základě zavedení systému řízení jakosti. Auditoři budou i nadále sledovat, zda nemocnice kvalitu péče udržuje. Zařízení za tři roky čeká obhajoba certifikace. Cílem nového systému je podle vedení nemocnice vytvoření bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance a větší průhlednost jednotlivých provozních činností. "Velkým přínosem je také to, že systém určuje kompetence, pravomoci a odpovědnost každého zaměstnance," uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Eva Pavelková. Zdůraznila, že celý systém je založen především na prevenci. "Vyhodnotili jsme nejčastější mimořádné události na odděleních a snažíme se všechny rizikové faktory postupně odstraňovat. Jde nám především o prevenci pádů, záměny léků či ochrany před agresivními osobami," dodala Pavelková. Personál slibuje, že nový systém řízení přispěje i k lepší informovanosti pacienta. Nemocnice proto připravuje takzvané informované souhlasy, jejichž prostřednictvím bude pacient před vlastním výkonem dostatečně seznámen s léčbou i případným rizikem. "V rámci zlepšení informovanosti pacientů jsme také zřídili dietní poradnu, poradnu pro pacienty se střevním vývodem, přednášky pro budoucí rodiče a cvičení pro nastávající maminky," uvedla vedoucí oddělení řízení kvality Daniela Chaloupková. Zpětnou vazbou zavedeného systému bude pravidelný průzkum spokojenosti pacientů.