Nepomuk si připomněl umučení světce

Tradiční velkou jarní poutí ožilo v sobotu městečko Nepomuk na Plzeňsku. Téměř tisícovka obyvatel a věřících si připomněla 612. výročí umučení světce Jana Nepomuckého. K oslavám se ve městě sešli také představitelé několika evropských partnerských měst, která jsou s jeho osobou spojena, politici i církevní představitelé.

Hlavním bodem jarní pouti bylo tradičně procesí z budovy arciděkanství do kostela sv. Jana Nepomuckého a následná bohoslužba v kostele na náměstí. Kostel je na místě, kde kdysi stál světcův rodný domek. Po mučedníkově svatořečení se začalo uvažovat o větším kostele, který byl postaven během dvou let podle plánů slavného stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera.