NKÚ: Nákupy některých zdravotních ústavů před covidem byly v rozporu s pravidly

Ministerstvo zdravotnictví před epidemií covidu-19 dostatečně nekontrolovalo výdaje některých zdravotních ústavů. K takovému závěru došel Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval veřejné nákupy ústavů v Ústí nad Labem a v Ostravě mezi lety 2017 až 2019. Ty přesáhly miliardu 300 milionů korun a NKÚ v nich odhalilo vážné nedostatky. Obě instituce přitom ve zkoumaných letech hospodařily se ztrátou, a to hlavně kvůli systému úhrad zdravotních služeb za laboratorní vyšetření a diagnostiku. Rezort zdravotnictví podle NKÚ nepodnikl kroky, které by finančním ztrátám svých příspěvkových organizací předcházely.