Novela zákona upraví sociální zabezpečení občanů EU v Česku

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo návrh novely zákona o sociálním zabezpečení. "Týká se především občanů EU, kteří mají v České republice statut pracovníka a mají zde přechodný pobyt," řekla ČTK mluvčí ministerstva Kateřina Beránková. Cílem novely je, aby se někteří v Česku žijící občané členských zemí EU nestali "neodůvodněnou zátěží" zdejšího systému sociální péče. Novela rovněž sladí české právo v oblasti volného pohybu osob s právem unie.

Sociální systémy členských zemí EU jsou značně odlišné a mají rozdílné uspořádání. "Cílem EU nyní není harmonizace práva sociálního zabezpečení, ale jeho vzájemná koordinace," uvedla Beránková.

Novela změní platnost současného zákona o pobytu cizinců, podle něhož může být občanům EU, kteří v Česku požádají o dávku sociální péče, zrušeno právo přechodného pobytu, což je v rozporu s evropským právem. "V praxi tento princip znamená, že není možné odmítat nároky migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků na sociální dávky pouze z toho důvodu, že jsou občany jiného členského státu," konstatovala Beránková.

Podle navrhované právní úpravy budou mít občané členského státu EU a jejich rodinní příslušníci nárok na dávky sociální péče za podmínky, že budou mít na území České republiky přechodný pobyt. Ministerstvo navrhuje zavést bodové ohodnocení, které by zabránilo pobírat dávky osobám dlouhodobě závislým pouze na sociální pomoci. "Tím by se vyloučili lidé, kteří by se mohli stát neodůvodnitelnou zátěží českého sociální systému," míní Beránková.