Nový předseda komise rozhodčích: "Rozhodčí je nositelem sportovní spravedlnosti na hřišti"

r_2100x1400_radio_praha.png

Osm nových jmen se objevilo na listině rozhodčích české první a druhé ligy. Naopak z ní zmizelo šest sudích, kteří byli zapleteni do korupční aféry. Podaří se Českomoravskému fotbalovému svazu očistit český fotbal v očích veřejnosti? Nového předsedu svazové komise rozhodčích Jaroslava Melichara si k mikrofonu pozvala Lenka Jansová:

Jaroslav Melichar, foto: ČTK
Jak bude komise pracovat?

"V předchozí komisi jsem pracoval s některými kolegy tři roky, takže vím, jaké jsou povinnosti komise rozhodčích. Já si to představuju tak, že komise rozhodčích nebude Melichar, ale že komise rozhodčích bude kolektiv, který bude, až nastanou zásadní problémy, rozhodovat spravedlivě, a že budeme všem kolegům na listině měřit stejně. Při sestavování nové listiny jsme brali v úvahu veškeré neblahé události, které se objevily v našem fotbale, a ty jsme promítli do nově sestavené listiny."

Pane Melichare, řekl jste: Za složení listiny nesu odpovědnost výhradně já a ostatní členové komise. Jak vy osobně tuto odpovědnost pociťujete?

"Jestliže jsem byl schválen do funkce předsedy, tak samozřejmě vím, že mám kolegy a budou se mnou spoluzodpovídat za rozhodnutí. Ale já to chápu tak, že v očích sportovní veřejnosti a vůči fotbalovému svazu zodpovědnost má předseda a to jsem já."

Co byste chtěl dělat jinak než Váš předchůdce Milan Brabec?

"Já určitě nemám v úmyslu zásadní práci a činnost komise měnit. Myslím si, že mám teď jiné starosti: mám za povinnost navázat na práci komise tak, jak fungovat má po všech stránkách. Jsou to pravidelné schůze, případně počítám i s mimořádnými, kdyby nějaké důležité události bylo nutné projednat. Takhle bych to chtěl rozběhnout. Dále je komise povinná poskytovat rozhodčím servis. Servis v průběhu roku, to jsou pravidelné semináře, prověrkové fyzické testy atd."

Jaký by podle Vás měl být špičkový ligový rozhodčí?

"Rozhodčí by si měl uvědomit, že on je vlastně nositelem sportovní spravedlnosti, a s tím by měl jít na hřiště, tzn. oběma mužstvům měřit stejným metrem. Jsem si vědom, že se může dopustit i menších chyb, nikdo nejsme neomylný, ale musí svá rozhodnutí velmi důkladně vážit."

Co je podle Vás na této profesi nejtěžší?

"Abych vůbec měl předpoklady být dobrým rozhodčím, tak je důležitá výborná příprava, kondice, dneska z toho všechno vychází. Samozřejmě je důležité vystupováním a chováním být přirozenou autoritou. To je důležité během zápasu, protože hráči na vás zkoušejí všechno možné a autorita musí stanovit mantinely."

Popiště, jak se v České republice člověk stane špičkovým ligovým rozhodčím?

"Musí projít odzdola všemi těmi krůčky, ať jsou to mládežnická mužstva, žactvo, dorost, přes okresy, oblastní soutěže, pak divize, třetí liga, soutěže Českého svazu. Poslední krůček je na vrchol, do našich soutěží, to je na listinu 1. a 2. ligy."

Jaká školení absolvují v Česku ligoví rozhodčí?

"Ligoví rozhodčí minimálně čtyřikrát do roka absolvují prověrkové srazy. Náplní jsou fyzické testy. Další součástí jsou prověrky z teorie, pravidel, změn pravidel, doplňky... Samozřejmě mezinárodní rozhodčí mají za povinnost zdokonalovat se v angličtině."

Jaké jsou jejich honoráře?

"V současné době v ligové soutěži má hlavní rozhodčí odměnu 15 tisíc a asistenti po 10 tisících. Čtvrtý rozhodčí, když se zúčastňuje utkání, tak má odměnu 5 tisíc korun."