O důchody by se měl starat hlavně stát, míní 56 procent Čechů

O finanční zajištění lidí v důchodu by se měl starat především stát, myslí si 56 procent Čechů. Naopak jen deset procent se kloní k názoru, že se o své zabezpečení v důchodu mají starat sami občané. Střední cestu mezi státem a jednotlivcem zvolila zhruba třetina lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro průzkum veřejného mínění (CVVM). Víc než třetina (35 procent) dotázaných uvedla, že důchodový systém má být založen na solidaritě. Tedy, že se výše důchodů těch, co do systému přispěli méně nebo více, příliš neliší. Dalších 31 procent zastává názor, že má být důchodový systém založen na výkonu každého jednotlivce a výše jeho důchodu by se měla určovat zcela podle jeho příspěvku do systému. Třicet procent respondentů je pro "střední cestu" mezi oběma druhy důchodových systémů.