Lidí v produktivním věku bude v Česku ubývat

Ilustrační foto: Lenka Žižková

Lidí v produktivním věku bude stále méně. Vyplývá to z projekce obyvatel Česka, kterou vypracoval Český statistické úřad. K úbytku dochází téměř deset let. Podle prognózy by zlom mohl přijít až v polovině století.

Ilustrační foto: geralt,  Pixabay,  Pixabay License

Loni žilo v Česku skoro 6 milionů 900 tisíc obyvatel v produktivním věku. V roce 2009 to bylo o půl miliónu více. Tehdy byl dokonce počet lidí v produktivním věku nejvyšší od konce druhé světové války.

Od té doby se počet snižoval a podle projekce ještě dlouho bude. K největší redukci by mělo dojít na přelomu 30. a 40. let, uvedla Michaela Němečková z Českého statistického úřadu.

Michaela Němečková,  foto: ČT24
"Počet obyvatel v tomto věku bude v dlouhodobém pohledu ubývat. Ty meziroční úbytky by sice měly zpomalit na přelomu tohoto desetiletí a počátku 20. let. Ale od první poloviny 30. let můžeme čekat, že počet obyvatel od 15 do 64 se bude velmi výrazně snižovat. Tento věk budou totiž opouštět silné ročníky narozené v 70. letech 20. století."

Určitě to tedy změní strukturu obyvatelstva. Jaká věková kategorie bude převažovat ve 20. nebo 30. letech?

"Věková struktura se bude velmi výrazně měnit. Naše struktura obyvatelstva je z hlediska věku velmi nerovnoměrná. Máme tu velmi silné generace, tím myslím ročníky, které se narodily v těch 70. letech 20. století. Na druhou stranu tady máme ročníky, které jsou až o sto tisíc osob méně početné, a to jsou děti narozené na konci 90. let. S tím, jak lidé budou stárnout, tak se bude posouvat i těžiště populace, ročníky těch nejsilnějších a nejméně četných generací. Dnes jsou ty nejsilnější generace ve věku 40 - 44 let. Na konci 20. let už jim bude 50 až 54 let, a v druhé polovině 30. let by těmi nejsilnějšími v naší populaci měli být lidé ve věku 60 až 64 let, tedy lidé předdůchodového věku."

Dá se očekávat, že se úbytek obyvatelstva v produktivním věku zastaví, a začne se to někdy obracet?

Foto: Lenka Žižková,  Radio Prague International
"Takový vrchol, kdy by se mělo zastavit snižování, se dá očekávat až na konci 50. let, takové krátkodobější zpomalení těch úbytků by mohlo nastat i v blízké době, na počátku 20. let."

Může do toho nějak zasáhnout migrace?

"Migrace bude mít vliv na přesné počty osob, a bude ovlivňovat celkový počet osob v daných věkových skupinách v tom produktivním věku. Ale nelze očekávat, že by ta migrace byla natolik silná, aby dokázala zvrátit změnu věkového složení, která se očekává. To znamená, že migrace nebude mít takovou sílu, aby dokázala zastavit růst podílu osob v tom nejstarším věku těch seniorů, nebo naopak pokles osob v tom produktivním věku jako celku."

Jak dodala Michaela Němečková z Českého statistického úřadu, očekávaný vývoj je ve značné míře určen naší historií. Tak výrazné vlny porodnosti, jaké byly třeba 70. letech se už v budoucnu neočekávají.