Obec Slováků v Čechách ocenila ministry školství Eduarda Zemana a Milana Ftáčnika

I po rozdělení státu udržuje Česká republika a Slovensko úzké vztahy. Příkladem je oblast školstí, kde došlo v posledním roce k pozitivnímu vývoji. Ministři školství Eduard Zeman a jeho slovenský protějšek Milan Ftáčnik loni podepsali protokol, díky němuž mohou nyní čeští studenti na slovenských vysokých školách a naopak Slováci v České republice studovat za stejných podmínek jako studenti takzvaně domácí. Až do této doby bylo bezplatné studium omezeno kvótami. Ti studenti, kteří byli nad stanovený počet, museli za své vzdělání platit, jako ostatní cizinci. Obec Slováků v České republice proto udělila oběma ministrům za tento počin Cenu Mateje Hrebendy. Český ministr Eduard Zeman k tomu uvedl: V současné době studuje na vysokých školách v Česku více než 4 tisíce Slováků a recipročně na Slovensku se vysokoškolsky vzdělává zhruba jeden tisíc Čechů. Vzájemnou česko-slovenskou spolupráci ve školství ocenil i slovenský ministr Milan Ftáčnik. Cenu Mateje Hrebendy, slepce, který v minulém století sbíral lidové písně a po Moravě a Slovensku roznášel knihy, uděluje Obec Slováků od roku 1997.