Obnova květnatých luk v Bílých Karpatech

Bílé Karpaty rozkládající se na pomezí mezi Českou republikou a Slovenskem jsou známé bohatstvím svých luk. Ty však během uplynulých 50 let na mnoha místech téměř zmizely. O tom, jak o ně dnes pečují ochránci přírody je následující reportáž Jaromíra Marka.

Mohlo by se zdát, že kosit louky je přece přirozené. Omyl. Po dlouhá desetiletí intenzívního hospodaření se o vysoko položené a nepřístupné lokality nikdo nestaral a květnaté louky pustly. Až nyní se o ně staronoví majitelé opět začínají starat, tam kde není zájem, nastoupí dobrovolníci s kosami. Jen pro dokreslení. V Bílých Karpatech, které mají rozlohu 715 km2 je tolik rostlinných druhů jako v zemích Beneluxu dohromady! Na dvaceti čtverečních metrech nalezneme až 100 druhů rostlin! Mezi nejznámější patří orchideje, zejména vstavače a další chráněné druhy.

Na konci 80. let se o karpatské louky začali zajímat ochránci přírody, káceli houštiny a celé oblasti začali vracet její původní ráz. Od té doby se podařilo obnovit květnaté louky asi na 250 hektarech. Říká Ivana Jongepierová ze správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Proč jsou karpatské louky tak cenné? Rostlinné a živočišné druhy jsou nositeli genetických informací, které mohou být pro člověka v budoucnu důležité. Navíc obecně platí, že čím větší je počet druhů, tím vyšší je i ekologická stabilita krajiny.