Ochránci přírody obnovují a budují nové tůně na Valašsku

Ochránci přírody obnovují nebo vytvářejí na Valašsku tůně, které budou sloužit jako útočiště pro obojživelníky a bezobratlé živočichy. Drobné vodní plochy mají pro přírodu velký význam, sdělila ČTK Kateřina Adámková z Českého svazu ochránců přírody. "Díky programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity se od roku 2010 v krajině objevilo 58 nových nebo obnovených tůní, 18 z nich na Valašsku. Letos to byly například čtyři obnovené tůně v pohoří Javorníky v Chráněné krajinné oblasti Beskydy," uvedla Adámková. Pomocí bagru byly obnoveny tři tůňky v údolí Provazné u Halenkova, ze kterých postupně zmizela voda, a jedna v údolí Kýchová v Huslenkách. Tůně v přírodě spíše zanikají, protože k jejich přirozenému vzniku nejsou vhodné podmínky, vodní toky jsou regulovány, řada povrchů je zpevněných.