Ochránci v Bílých Karpatech a Beskydech zachraňují ohroženého motýla

Ochránci přírody zachraňují v Chráněných krajinných oblastech (CHKO) Bílé Karpaty a Beskydy populaci jasoně dymnivkového. V minulosti běžný motýl je nyní na seznamu kriticky ohrožených druhů, především kvůli změnám v obhospodařování krajiny. V projektu Ze života hmyzu se ochranáři zásahy do krajiny v obou CHKO snaží, aby z ní jasoň nevymizel úplně. V tiskové zprávě to uvedla Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podle koordinátorky projektu Veroniky Havlíčkové obnovují ochránci přírody desítky hektarů zarostlých pastvin a luk, aby mohl jasoň dymnivkový posílit své populace. "Prořezáváme tu náletové dřeviny, u luk pak hlídáme, aby seč a pastva byly ve vhodných termínech a rozsahu. Výhodou je, že i to, co dnes vypadá jako les, je oficiálně vedeno jako travní porost a tzv. lesní pastva tu tedy může bez problémů probíhat. Na lesních pozemcích je zakázána již od dob Marie Terezie," uvedla Havlíčková. Jasoň dymnivkový potřebuje podle odborníků pro svůj život poměrně pestré prostředí.