Odbory s většinou navrhovaných rozpočtových škrtů nesouhlasí

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) zásadně nesouhlasí s návrhy zákonů, na jejichž základě staví vláda ODS, TOP 09 a VV státní rozpočet na příští rok, a se snížením objemu peněz na platy státních zaměstnanců o desetinu. Ve stanovisku k návrhu rozpočtu, které odbory zveřejnily krátce před jednáním tripartity, ČMKOS uvádí, že opatření povedou k nárůstu počtu chudých, k polarizaci společnosti na bohaté a chudé a k popírání přirozené společenské solidarity. Podle odborů vede vláda proti zaměstnancům ve veřejné sféře agresivní kampaň. "Platy těchto pracovníků, kteří každodenně zabezpečují pro občany České republiky ochranu jejich zdraví, majetku, bezpečnosti, poskytují vzdělání jejich dětem, pečují o staré občany, jsou bezmála považovány za hlavní příčinu deficitů veřejných rozpočtů a brzdu budoucího blahobytu," uvádí stanovisko. Jde podle něj o záměrné a cílevědomé rozeštvávání české společnosti.

Odbory, které chystají demonstraci na 21. září, také poukazují na nedostatečnou komunikaci vlády se sociálními partnery a na fakt, že rozpočet kabinet založil na zatím neprojednaných návrzích zákonů. Uvádějí také, že návrh rozpočtu umožní ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) ovlivňovat počet zaměstnanců ve službách státu. "Nepřímo tak bude rozhodovat i o rozsahu a kvalitě služeb v resortech," uvádí stanovisko. V souvislosti s plánovanými škrty v platech ČMKOS připomíná, že letos byly platy státních zaměstnanců zmrazeny, a poklesnou tak o dvě procenta. Další snížení objemu peněz na platy podle ČMKOS vyvolá další významný pokles nominálních i reálných příjmů. "Nízké platy se stanou rozhodujícím důvodem k odchodu zejména vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ze sektoru veřejných služeb a správy," uvádí stanovisko. Vládě odbory radí, aby hledala příjmy rozpočtu například v intenzivnějším boji proti daňovým únikům, které údajně dosahují desítek miliard korun ročně. Poukazují také na snížení daní majetnějším, které prosadila vláda Mirka Topolánka (ODS) a které nynější kabinet neplánuje zrušit.

Nečasova vláda na tripartitě odborům slíbila, že bude jednat o způsobu snížení mezd. Na desetiprocentním snížení mzdových prostředků ale trvá.

Autor: Peter Gabaľ