Odklad školní docházky dostane každý rok přes 20.000 dětí

Odklad školní docházky pedagogové a psychologové každý rok doporučí více než 20.000 dětí, které přijdou k zápisu. V posledních třech letech dostala odklad zhruba čtvrtina předškoláků, v polovině 90. let měla odklad necelá pětina dětí z příslušného ročníku. Vyplynulo to z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Odklad se doporučuje zejména v případech, kdy dítě není na školní docházku dostatečně zralé duševně či fyzicky. O rok později do školy může jít například dítě, které se nedokáže koncentrovat a při práci na něj musí stále někdo dohlížet. Počet odkladů se zřejmě zvyšuje v souvislosti s lepší informovaností rodičů o podmínkách odkladu i problémech, kvůli nimž je lepší nechat dítě o rok déle ve školce. Odklad školní docházky se týká ve větší míře chlapců než dívek. Podle psychologů jsou děvčata oproti chlapcům v prvních fázích vývoje pokročilejší, odolnější a univerzálnější. K zápisu musí přijít všechny děti, které do 31. srpna dovrší šesti let, včetně těch, které budou mít odklad. O udělení odkladu rozhoduje ředitel základní školy na základě žádosti rodičů. Ta musí být doložena odborným posudkem od lékaře, pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.