Odpověď šéfa EP ke sporu o euroústavě není podle prezidenta Klause dostatečná

Prezident Václav Klaus nepovažuje za dostatečnou odpověď dopis předsedy Evropského parlamentu Josepa Borrella týkající se sporu hlavy českého státu se dvěma europoslanci ohledně evropské ústavy. "Já na to prohlášení reagovat nebudu, protože ten jeho dopis není reakcí na dopis můj," řekl Klaus novinářům s tím, že prezidentská kancelář vydá v nejbližší době k celé věci písemné stanovisko. "Já nechci být příliš ironický, já skoro chci věřit, že je to (dopis) nějaký úřednický byrokratický přehmat, že panu Borrellovi dali podepsat něco jiného, než co on skutečně věděl, že podepisuje," sdělil prezident.

"Předkládáte své osobní argumenty proti ústavní smlouvě se značnou silou a přesvědčením. Stejně tak s nimi mohou, se stejnou silou a přesvědčením, další politikové souhlasit, nebo je odmítat," napsal Borrell Klausovi. Podle předsedy Evropského parlamentu europoslanci Vidal-Quadras a Leinen již vysvětlili, že reagovali na Klause jako na politika, který vyjadřuje osobní názory, nikoli jako na prezidenta svrchovaného členského státu. "Informovali mě také, že jejich odpověď nelze považovat za projev nedostatečné úcty k tomuto členského státu, který není vázán názory, jež vy vyjadřujete, což uznali vysocí představitelé České republiky," napsal Borrell. V dopise připomněl, že ČR ústavu jako svrchovaný stát podepsala a chystá se ji ratifikovat.