ODS neprosadila výzvu Senátu ke změně postoje vlády k euroústavě

Senát nepodpořil ani neodmítl postoj vlády k dalšímu schvalování evropské ústavy. Opoziční ODS se nakonec nepodařilo v horní komoře prosadit výzvu, aby vládní zástupci respektovali to, že kvůli odmítnutí euroústavy ve Francii a Nizozemsku nemůže tato smlouva vstoupit v platnost. Vláda naopak kvůli tomu chce prodloužit lhůtu ke schvalování euroústavy do roku 2008, aby Francouzi i Nizozemci mohli znovu zvážit své rozhodnutí. Na stanovisko Senátu kabinet nemusí brát ohled, neboť je za svou činnost odpovědný Poslanecké sněmovně. Poukázal na to i vicepremiér Bohuslav Sobotka, když se proti návrhu výzvy důrazně ohradil. "Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Není povinností vlády, aby zohledňovala národní zájmy Francie nebo Holandska, protože ne vždy jsou ve stejném zákrytu s národními zájmy České republiky," poznamenal. ODS takovouto interpretaci svého návrhu odmítla. Návrh ČSSD, aby Senát podpořil mandát vlády a tím i dvouleté prodloužení lhůty pro schvalování euroústavy, horní komora nechválila. K přijetí chyběly tři hlasy. Senátoři naopak požádali kabinet na návrh svého výboru pro vědu o to, aby nedopustila snížení výdajů unie na vědu při jednání o rozpočtovém výhledu EU na léta 2007 až 2013.