Stížnosti se dočká zákon i smlouva

Do Brna k Ústavnímu soudu poputují ze Senátu v souvislosti s Lisabonskou smlouvou hned dvě ústavní stížnosti. Obě sestavila skupina senátorů ODS doplněná několika jejich nezávislými kolegy. O co jde?

Do tří týdnů by měla do Brna odejít žádost o posouzení, zda je Lisabonská smlouva v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Už příští týden by však senátoři chtěli odeslat ústavní stížnost na novelu jednacího řádu obou komor parlamentu. Ta obsahuje takzvaný vázaný mandát, podle kterého by o přesunu kompetencí z české vlády na Evropskou unii měla rozhodovat většina zákonodárců. Co by měl Ústavní soud na jednacím řádu změnit vysvětlil za autory stížnosti senátor ODS Jiří Oberfalzer:

"Základní smysl je dosáhnout toho, aby byl změněn zákon o tzv. vázaném mandátu, čili jednací řád Senátu a Poslanecké sněmovny tak, aby případný souhlas Parlamentu, to jest obou jeho komor, s přechodem dalších práv, kompetencí na Evropskou unii byl vždy vyslovován ústavní většinou."

Připomenu, že ústavní většina vyžaduje souhlas tří pětin všech členů Poslanecké sněmovny či Senátu.

Zástupci ČSSD a KDU-ČSL označili celou akci za zdržovací taktiku, která má umožnit prezidentovi Václavu Klausovi odložit rozhodnutí o podpisu smlouvy, a tím i dokončení její ratifikace. Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda z ODS pokládá požadavek svých stranických kolegů za nadbytečný. Podle senátorky ČSSD Jiřiny Rippelové podání nemá šanci u Ústavního soudu uspět:

Foto: Evropská komise
"Já se skutečně domnívám, že to je obstrukce a že jim vadí vůbec Lisabonská smlouva jako celek a že nerozlišují jednotlivosti a přesuny kompetencí. Nevím, co jim na tom nejvíce vadí. Pokud vím, tak i na ústavně-právním výboru s tím většina kolegů neměla problém, takže nechápu, proč teď se rozhodují... Respektive chápu, ale myslím si, že to jejich snažení nebude mít účinek, který předpokládají. Já se domnívám, že Ústavní soud neshledá rozpor s Ústavou České republiky."

Senátor Jiří Oberfalzer soudí, že v souvislosti s Lisabonskou smlouvou by byla vhodná i další legislativní úprava:

"Druhá věc je, že by Ústavní soud měl požadovat jako podmínku také novelu zákona o Ústavním soudu, která by mu umožňovala samostatně přezkoumávat postup vlády a našich zástupců v Evropské unii s ohledem na soulad s českým ústavním pořádkem."

Autoři stížnosti podle senátora Jiřího Oberfalzera současně navrhnou Ústavnímu soudu, aby definoval minimum pravomocí, jejichž zachování činí z České republiky ještě svrchovaný stát. Do doby, než budou přijaty příslušné legislativní změny, by měl Ústavní soud podle senátorů pozastavit proces ratifikace lisabonské smlouvy. Senátor Oberfalzer je podle svých slov realista a nevěří, že Ústavní soud stížnosti vyhoví. Ústavní soudci podle něj uvažují spíše "politicky než ústavněprávně".